Seminar
23.08 - 23.08.2017 Kl. 10:00

Big Data Workshop

Landbrukets Hus

Melkerobot, Internet of things, værdata, jorddata og sensorer måler utallige data kontinuerlig. Hvordan kan vi utnytte mulighetene i Big Data til å bli enda mer konkurransedyktige?

Arne Jørgen Berre, Sintef Digital

Kim Verner Soldal, IMB Watson

 • IBMs satsinger på jordbruk
 • Håndtering av Big Data i verdikjeden av mat – hvilke løsninger finnes?
 • Kunstig intelligens som et verktøy for å øke verdien av innsamlede data, hva må til for at norsk jordbruk utnytter egne data og data på tvers?

Atle Jensen, KAPABL AS

 • Industriens arbeid med Big Data, erfaringer fra Sintef Raufoss
 • Hvilken overføringsverdi har Big Data arbeidet i industrien til verdikjeden for mat – hva er likt og ulikt?

Paul Stupkin, Din Fabrikk

 • Big Data og sikkerhetsvurderinger
 • Skyløsninger vs noder
 • Hvordan koble gamle og nye data?

Erlend Kjesbu, Landbrukets Dataflyt

 • Hva er gjort hittil i Landbrukets Dataflyt?
 • Nytt prosjekt – håndtering klimadata på norske gårdsbruk
 • Landbrukets Dataflyt – hva er mulighetsområdet/ambisjonene fremover?

Last ned forskningsrådet presentasjon av LAVUTSLIPP 2030 her

 

18.09.2017

19.09.2017

20.09.2017

20.09.2017

25.09.2017