Kurs
01.11 - 31.05.2018

Ta Grep 2017/2018

Olympiatoppen Sportshotel, Sognsvann, Oslo

Ta Grep er et mentorprogram - skreddersydd for deg som ønsker å bli tillitsvalgt i en av landbrukssamvirkene!

Hvorfor delta på Ta Grep?

 • Personlig og faglig utvikling
 • Nettverksbygging som varer utover programperioden
 • Økt kunnskap om styrearbeid i en samvirkeorganisasjon
 • Økt samfunnsforståelse

Programmets oppbygging

Ta Grep består av tre hovedelementer: Mentor-relasjon – samlinger – nettverk.

Programmet går over drøye syv måneder. Hvert program består av tre samlinger og to mellomperioder der deltakeren og mentoren treffes jevnlig til samtaler.

I tillegg kan deltakerne arrangere egne nettverkssamlinger hvis de ønsker det.

Et skreddersydd utviklingsprogram for deg

Mentorprogrammet innebærer at du får din personlige samtalepartner i programperioden. Mentor skal være en erfaren person som ønsker å bidra til din utvikling og som selv har mer å lære.

Du har innflytelse over hva slags mentor du får, og du har anledning til å be om en ny hvis matchen ikke er god. Det er dine behov, ønsker og utviklingsmål som skal være fokus i samarbeidet.

Fellessamlingene

Hensikten med samlingene er å etablere og utvikle samarbeidet mellom deltaker og mentor, gi deltakerne faglig påfyll i forhold til styrearbeid i samvirkeorganisasjoner og ikke minst bidra til spennende nettverk deltakerne i mellom. Størst prioritet har imidlertid fokus på prosessarbeid og personlig vekst.

Aktuelle fagtemaer på samlingene:

 • Styrearbeid; rolleforståelse, plikter og ansvar
 • Ledelse og motivasjon
 • Samvirkeorganisering og samvirkelov
 • Økonomiforståelse
 • Forholdet mellom politikk og marked
 • Presentasjon av et budskap; meg selv, hvordan legge fram en sak
 • Håndtering av media
 • Selvledelse, kreativitet, coaching

Deltakerne kan også gi innspill til hvilke temaer som skal behandles i programmet.

På samlingene vil vi legge inn noen kulturelle aktiviteter.

Tidspunkt for samlinger: 

Samling 1:           1. – 3. november 2017
Samling 2:           13. – 15. februar 2018
Samling 3:           29. – 31. mai 2018

Deltagelse på samtlige samlinger er obligatorisk!

Nettverk til støtte, utvikling og inspirasjon

Deltakelse i programmet gir god mulighet til å utvikle nettverk. Utover fellessamlingene er det deltakerne selv som i utgangspunktet tar ansvar for nettverksbyggingen. Kontakten med andre deltakere gir deg mulighet til å få støtte, inspirasjon, diskusjoner og læring både i løpet av programmet

Pris

Deltakeravgiften er kr. 30.000,-. Kostnader forbundet med deltakelse på samlinger, møter med mentor eller nettverket kommer i tillegg.

Hvem kan melde seg på? 

 • Tillitsvalgte som har eller ønsker å påta seg verv i styrene og andre valgte organer i landbruket
 • Kvinner og menn med annen relevant erfaring eller spesielt potensial og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner

Programmet vil bestå av ca 16 deltakere. Deltakerne velges ut på bakgrunn av søknad. Det er et mål å ha om lag like mange av begge kjønn.

Hvis du ønsker å delta, ber vi deg sende inn følgende innen 1. august 2017

 • Kort beskrivelse av deg selv, din bakgrunn, arbeidserfaring etc. CV hvis du har dette. Si gjerne litt om hva slags person du er, hva du mener er karakteristisk for deg.
 • Hva ønsker du å få ut av å delta i programmet, hvorfor ønsker du å være med?
 • Tanker om hva slags mentor du kunne tenke deg. Hva slags bakgrunn ser du for deg for en slik mentor/samtalepartner: type, erfaring, bransje, kjønn, alder etc.

Ønsker du mer informasjon om programmet, kan du kontakte fagsjef for kompetanseutvikling, Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke på mobil 95 80 19 31 eller e-post  astri.liland@landbruk.no

Søknaden sendes per e-post til Astri Liland eller per post til:

Norsk Landbrukssamvirke v/Astri Liland Pb. 9347 Grønland, 0135 OSLO innen 1. august 2017.

 

17.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

31.01.2018