Bærekraft

Oppdatert: 27.10.2020

Publisert: 26.10.2020

Banebrytende norsk teknologi gjør husdyrmøkk til gullgjødsel

Oppdatert: 27.10.2020

Publisert: 26.10.2020

Gjødsel er en av bondens viktigste innsatsfaktorer. Med banebrytende ny, norsk teknologi kan husdyrmøkka bli mer effektiv. - Det er bra for både bonden, matproduksjonen og klimaet, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge klepp.

Kunstgjødsel er en av årsaken til at vi kan produsere så mye mat som vi gjør i dag. Men, kunstgjødsel utvinnes i dag med store klimagassutslipp.

Samtidig produseres det store mengder naturgjødsel, bedre kjent som husdyrmøkk, på norske gårder hver eneste dag.

Et norsk gründerselskap, N2 Applied, står bak en maskin som skal omdanne husdyrmøkk til næringsrik supergjødsel, såkalt «gullmøkk». Etter mange år med utvikling og forskning, så er de nå klare for å selge maskiner til verdens bønder.

– Hvis vi klarer å utnytte bondens egne ressurser til å produsere mer mat med mindre utslipp er det en god løsning. Her kan N2 Applieds teknologi være et godt verktøy, mener Klepp.

Lytt til podcast med Miljømannen Erik Solheim, administrerende direktør i N2 Applied Carl Hansson, og (tidligere) direktør i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein.

Viktig å beholde næringsstoffene i møkka

Alle som har vært i nærheten av et jorde etter at bonden har vært ute med møkkasprederen vet at det lukter.

Det som ikke alle vet er at i lukta er det verdifulle næringsstoffer som bonden helst skulle ha beholdt i jorda.

– Uten noen form for behandling så fordampes mye av næringsstoffene i møkka og blir til klimagassutslipp, forklarer daglig leder i N2 Applied, Carl Hansson.

Det er særlig tap av nitrogen som er en utfordring med ubehandlet husdyrmøkk og som gjør at bønder må kjøpe kunstgjødsel.

– Ved å ta i bruk vår teknologi beholder vi næringsstoffene i møkka og det blir til næringsrik gullmøkk, sier Hansson.

Se video: N2 Applied vil gjøre verden selvforsynt med gjødsel

Vi må bevise at det fungerer 

N2 Applied har i lengere tid testet teknologien sin i åtte forskjellige land og kan å vise til gode resultater.

– Vi har gjort en analyse sammen med Arla på en melkegård. For hver liter melk så kan vi redusere utslippene med nesten 30 prosent, sier Hansson.

Teknologien har også blitt testet flere steder i Norge. Nå står seks maskiner fra N2 Applied på forskjellige gårder i Norge.

– Det hjelper ikke å si til en bonde i Trøndelag at teknologien fungerer og at det vokser godt på jordet i Sør-Afrika, vi må bevise at det fungerer i Norge også, sier han.

Les mer: Gullmøkkmaskin er endelig klar for produksjon

Daglig leder i N2 Applied, Carl Hansson. ©Watch - Tarand Krogvold

Viktig milepæl at en faktisk maskin er på plass

Veien til kommersialisering av teknologien til N2 Applied har vært lang.

Det har vært mange forsøk før N2 Applied har kommet frem til et produkt som kan lanseres på markedet.

– De siste 3 årene har vi tatt frem flere gererasjoner med maskiner som kan prosessere møkk fra 100 til 200 melkekuer. Det er en viktig milepæl for selskapet at maskinen nå er klar for å ut på norske gårder, sier han.

Selv om utvikling av maskiner tar tid, mener den administrerende direktøren at det absolutt er verdt det.

– Resultatet er en gullmøkk med høyere gjødsels verdi og uten nitrogentap, det gjør at bonden ikke har behov for kunstgjødsel som er forbundet med utslipp, sier Hansson.

Teknologien kan bli viktig globalt

Fagsjef Klepp mener at N2 Applieds teknologi ikke bare blir viktig for norske bønder, men at den kan bli en game changer for landbruket globalt.

– Om mange bønder utenfor Norges grenser kjøper maskinen fra N2 Applied, vil en norsk utviklet teknologi utvilsomt bety kraftfulle kutt i utslippene fra verdens kjøtt- og melkeproduksjon. Det ville være veldig kult om N2 Applied blir landbrukets svar på Tesla, avslutter Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer: Norsk landbruksteknologi kan redusere klimagassutslipp fra det globale landbruket