Bærekraft

Oppdatert: 02.06.2020

Publisert: 26.05.2020

Bedre gress betyr bedre matproduksjon

Oppdatert: 02.06.2020

Publisert: 26.05.2020

Forskningsprosjektet Future Farm skal hjelpe norske bønder produsere enda bedre gress. Det er bra for bonden, kua og forbrukeren.

Nylig ble forskningsprosjektet Grovfôr 2020 ferdigstilt. Grovfôr er fôr til geit, sau og ku som i hovedsak er basert på gress.

Forskningsprosjektet satte lys på hvor viktig gress er for en bærekraftig norsk matproduksjon og at potensiale for økt norsk gressproduksjon er stort.

– Om vi klarer å øke verdien i grovfôret kan vi erstatte en større andel av kraftfôret, og vi får ut viktige effekter som bedre utnyttelse av arealressursene, bedre økonomi og det gir mindre utslipp, sier melkebonde og spesialrådgiver økonomi i Tine SA Forskning og kompetanse, Petter Klette.

Les mer: Landbruket samarbeider om fremtidens melkeproduksjon

Nytt prosjekt som muliggjør et grovfôr-løft

Et samlet landbruk ønsker nå å ta kunnskapen fra Grovfôr2020 ut til bøndene. Med forskningsprosjektet Future Farm skal landbruket forske på løsninger som skal ta kunnskapen om «beste praksis» ut til bonden.

– For å kunne sette kunnskapen fra Grovfôr 2020 i system jobber vi nå får å utvikle styringsverktøy som skal hjelpe bonden til i å ta de riktige valgene for å produsere bedre og mer grovfôr til en rimeligere pris, forklarer Klette.

Hva kan bonden gjøre for å forbedre produksjonen sin?

På seks ulike gårder er det nå installert mange forskjellige sensorer som automatisk innhenter data på fôr, dyr og melk.

– Fra jeg starter opp traktoren sendes det data om hva jeg gjør den dagen. Da måler vi hvor mye drivstoff jeg bruker og hvor lang tid jeg bruker på en enkelt traktoroperasjon. Det sendes også data fra melkeroboten og kvaliteten på avlingene, forklarer Klette.

Analysen av dataene viser hvordan de ulike operasjonene på gården påvirker hverandre og hva bonden kan gjøre for å forbedre produksjonen sin.

Lytt på landbruk.no sammen med Frida Gunnestad Johansen om hvordan landbrukssamarbeid skal gjøre bønder mer miljøvennlige:

Smartere produksjon av gress

Grovfôr2020 viste at det er mulig å øke de norske gressavlingene med opp mot 20 prosent, men at vi trenger mer kunnskap om hvert enkelt bruk.

– Å øke avlingsmengden per dekar er det som er av størst betydning for lønnsomheten til bonden. For å kunne få til dette er det en stor fordel å kjenne til kostnadene og avlingsnivået på eget grovfôr. Dette kan vi nå gjøre ved å samle data fra enkeltbruk, organisere og formidle informasjonen, sier Klette.

Klette mener Future Farm-prosjektet kan bidra til å produsere gress enda smartere.

– For å kunne øke verdiskapningen i norsk grasdyrking må vi arbeide smartere og øke presisjonsgraden, sier Klette

Et mål om mer norsk mat

Klette mener bedre grovfôr produksjon er en viktig nøkkel for å produsere enda mer og bedre norsk mat.

– Vi må klare å utnytte arealet maksimalt. Klarer vi å øke verdien i grovfôret kan vi erstatte en større andel av kraftfôret. Da får vi mer fett i melka, bedre økonomi og mindre utslipp. Det er effekter vi liker, sier Klette.

FAKTA OM FUTURE FARM

Et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Felleskjøpet, Yara, Eurofins, NMBU og inFuture.

Et forskningsprosjekt på totalt 3 år støttet av Forskningsrådet og Landbruksdirektoratets forskningsmidler for jordbruk og matindustri

6 bønder deltar i aktivt med testing av utstyr, sensorer og prøvetaking i prosjektet.

Mål for prosjektet:

Future Farm skal utvikle løsninger for betydelig å forberede produktiviteten i landbruket, ved hjelp av sensorer, automatisert datafangst og datadrevet innsikt langs hele verdikjeden.

Gevinster:

  • For bonden: lavere kostnad per grovfôrenhet, økt dataeierskap og innsikt
  • Samfunnet: dyrevelferd, effektiv og bærekraftig utnyttelse av samfunnets ressurser

FAKTA OM GROVFÔR 2020

Et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Felleskjøpet, Yara og NLR.

200 gårdsbruk har deltatt i datainnsamlinga til prosjektet.

Prosjektet har blitt støttet av Landbruksdirektoratet med tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

Mål for prosjektet Grovfôr 2020:

Organisere og formidle kunnskap om grovfôrproduksjon til grovfôrprodusenter over hele landet.

Effektmål: 20 prosent økte avlinger, 20 prosent lavere grovfôrkostnader og 20 prosent økt grovfôropptak