Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 12.06.2017

Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder

Ved å omdanne husdyrmøkk til biogass får ikke bonden bare grønn energi, men også næringsrik gjødsel og en biorest som kan brukes til plantejord. Biogassproduksjon kan bli en lukrativ sidestrøm for norske bønder. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 12.06.2017

Med en biogassreaktor på gården kan norske bønder bli selvforsynte på energi og gjødsel samtidig som de bidrar til å redusere klimagassutslipp. En herlig vinn-vinn-vinn-situasjon.

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel.

Fakta om biogass

  • Biogass kan produseres fra alt organisk materiale
  • Biogass er klimanøytralt og bidrar ikke til drivhuseffekten
  • Biogjødsel produseres i samme prosess som biogass

50 millioner liter klimavennlig biodiesel

Grisebonde og klimagassprodusent Olav Røysland har regnet ut at bare i hans hjemfylke, Rogaland, så finnes det nok husdyrgjødsel til 500 kilowattimer eller omtrent 50 millioner liter biodiesel.

– Jeg har to biogassreaktorer på gården. Min drøm er å fylle tanken med egenprodusert biogass fra egen gjødselbinge, sier Røysland.

Les mer: På tide å tenke i sirkler!

Biogjødsel er en fornybar ressurs  

Biogassproduksjon har dessuten flere positive ringvirkninger. I samme prosess som man produserer biogass, produseres også biogjødsel og en biorest som kan brukes til plantejord.

– Hittil har vi sett mest på bruken av biogassen, men jeg er rimelig sikker på at bioresten er minst like spennende, sier bonden Røysland.

Biogjødselen har også stort potensial. Den inneholder de samme næringsstoffene som man finner i kunstgjødsel, men forskjellen er at biogjødsel er en del av det naturlige kretsløpet og dermed en fornybar ressurs.

Les mer: Er du klar for denne revolusjonerende nye teknologien?

Nye inntektsstrømmer med biogassreaktor

For å produsere biogass på gårdsnivå, trengs teknologi som hittil har vært kostbar. Et av problemene har vært effektiviteten på reaktorene.

Men det norske teknologiselskapet Antec Biogas har utviklet en biogassreaktor som er fire ganger raskere enn andre biogassreaktorer, til halve prisen. Det gjør det mulig at også mindre aktører har mulighet til å investere i en biogassreaktor.

– Ved å omdanne husdyrmøkk til biogass får ikke bonden bare grønn energi, men også næringsrik gjødsel og en biorest som kan brukes til plantejord. Det betyr at bonden kan bli selvforsynt på energi og gjødsel, han kan redusere sine kostnader og få nye inntektsstrømmer, daglig leder i Antec Biogas, Egil Andersen.

Biogasspotensialet i norsk landbruksnæring er stort og uutnyttet

– Vår biogassreaktor kan håndtere opptil 2600 tonn husdyrgjødsel per år. Reaktoren skal være perfekt for større og mellomstore gårdsbruk i Norge, sier Andersen.

Antec Biogas ble nominert til Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris 2017 for denne oppfinnelsen.

Se video: