Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Bruk av biokull i norsk industri kan redusere store mengder klimagassutslipp

Husdyra får bedre helse, fordøyelse og mindre gjødsellukt ved å tilsette biokull i fôret. Foto: Scanpix

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Norsk industri står for 22 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Med bruk av bærekraftig norsk biokull kan utslippene reduseres betraktelig.

Norge er storprodusent av ferrolegeringer. Ferrolegering er et stoff som trengs for å produsere blant annet stål, solceller og aluminium.

I dag brukes store mengder karbon for å lage slike legeringer. Det betyr at industrien står for store mengder klimagassutslipp. Ferrolegeringsindustrien alene står for 5 prosent av Norges totale utslipp.

– Teoretisk kan karbon fra fornybare kilder som biokull erstatte det fossile kullet og dermed bidra til å redusere CO2-regnskapet i industrien, sier prosjektleder for biokullnettverket, Knut Skinnes.

Les mer: Er biokull løsningen vi alle har ventet på?

Biomasse som hovedtiltak mot nullutslippssamfunn

I 2016 la prosessindustrien frem et veikart mot nullutslipp innen 2050. Som et av hovedtiltakene er bruk av biomasse.

– Ved bruk av bærekraftig trekull vil produksjonen av ferrolegeringer kunne regnes som klimanøytral, sier Skinnes.

Biokull lages ved å varme opp biomasse på høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Elkem kan alene gi enorme utslippskutt

Elkem er Norges største aktør innen ferrolegeringsindustrien. De har satt seg et mål om å bruke 40 prosent biomasse i sin produksjon innen 2030.

– Biokull er en viktig komponent for å nå dette. Hvis bare Elkem når sine mål vil dette gi en reduksjon på 1 % av Norges totale utslipp, sier prosjektlederen.

Les mer: Nytt nettverk skal sette biokull på agendaen.

Stort potensiale for utslippskutt i Norge

For at industriaktører som Elkem skal nå målet om utslippskutt må biokull bli konkurransedyktig med fossilt karbon.

– Her har Norge gode forutsetninger for å lykkes ved bruk av norsk skog. Det er et stort potensial for utslippskutt så vel som økt verdiskaping ved at skogen utnyttes som ressurs i en rekke industrigrener. Vi må klare å øke avvirkningen, og vi må øke utnyttelsen av skogråvaren som tas ut, for klima, og verdiskapning, sier prosjektlederen.

Er du interessert i å lære mer om biokull så bli med på LandTek2019!