Bærekraft

Oppdatert: 28.05.2020

Publisert: 26.05.2020

Derfor er gress viktig for norsk matproduksjon

Oppdatert: 28.05.2020

Publisert: 26.05.2020

Mennesker kan ikke spise gress, likevel er det meste av maten bonden produserer laget på nettopp gress. Hvordan er det mulig?

Norge består av kun tre prosent dyrka mark. Av de tre prosentene er to tredjedeler uegnet til korn- og annen planteproduksjon. Men de kan brukes til å dyrke gress!

I dag er det umulig for mennesker å spise gress. Men, kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage kjøtt og melk.

I Norge utgjør kjøtt og melk 70 prosent av maten som bøndene produserer. Melk- og kjøttproduksjon er derfor viktig for å kunne forsyne landets innbyggere med norsk mat.

Verden er avhengig av gress

Den globale matsikkerheten trues fra flere hold. Klimarisikoutvalget skriver at selv rike land som Norge kan bli rammet av en internasjonal matvarekrise. FNs klimapanel understreker behovet for å utnytte alle tilgjengelig jordbruksareal til å produsere mat. Over store deler av verden er gress den viktigste kilde til mat.

Norge har mye utmark til overs

Beregninger fra NIBIO viser at 45 prosent av Norge kan brukes til beite, men under halvparten av dette utnyttes i dag. Mulighetene for å øke den norske matproduksjonen med utgangspunkt i landets gressressurser er med andre ord store.

Se video: Landbruk.no forklarer