Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.11.2016

Det finnes ikke avfall i norsk landbruk

Bio-waste for composted earth.

Norsk landbruk har råstoff i verdensklasse blant annet på grunn av vår gode plante- og dyrehelse. I norsk landbruk skal ingenting gå til spille. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.11.2016

Frem mot 2050 forventes det en knapphet på ressurser som vi i dag tar for gitt. Potensialet innen verdiskaping av avfall fra landbruket er stort.

Verdiskapingen i de grønne næringene kan vokse til 250 milliarder, i følge en rapport fra Norsk Institutt for Bioøkonomi. 

Mye av dette potensiale kommer fra foredling og utnyttelse av avfall og restråstoffer i landbruket.

– I bioøkonomien må vi utnytte avfall på mange nye måter som vi ikke gjør i dag. Råstoff som i dag har ingen eller lav verdi må få høy verdi i fremtiden, sier administrerende direktør i Norsk landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Les mer: Bioøkonomi er Norges grønne gull 

Norsk landbruk har råstoff i verdensklasse

Norsk landbruk kan allerede vise til flere spennende prosjekter innen foredling av restråstoff.

Farmasiselskapet Biovotec bruker membraner fra norske eggeskall for å produsere plaster til kroniske sår.

Nylig annonserte Nortura, Felleskjøpet Agri og Norilia planer om å forvandle kyllingbein til høyverdiprotein til helse- og sportsprodukter.

– Begge disse eksemplene viser det enorme potensiale i videreforelding av norske restråstoffer. Norsk landbruks gode plante- og dyrehelse gir mange unike muligheter, fordi dette er råstoff i verdensklasse. Vi må sørge for å utnytte dette til det fulle, mener Hedstein.

Les mer: 10 eksempler på bioøkonomi

Trenger mer forskning og innovasjon

Norske bønder er langsiktige industriutviklere. De representerer høykompetent arbeidskraft i jord- og skogsbruk i nært samarbeid med Norges beste forskningsmiljøer og en omstillingsdyktig industri.

I landbruksnæringen er det kort vei fra forskning og teori til praksis og verdiskaping.

– For å løse fremtidens utfordringer må politikken fremme mer forskning og innovasjon slik at vi kan skape verdier av naturressurser på stadig flere nye og spennende måter. Forskerne må kartlegge og sette verdier på ressursgrunnlaget som finnes i skogen, jorden og havet, sier direktøren.

– Det er de enzymene, bakteriene og genomene vi finner der som vil føre Norge i front på å produsere produkter med høy betalingsvillighet, avslutter han.

Les mer: På tide å tenke i sirkler