Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 14.02.2018

I fremtiden må også husdyrene spise kortreist mat

Nå forskes det på muligheter for å produsere husdyrfôr bestående av kun norske råvarer. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 14.02.2018

Mange forbrukere er opptatt av lokal og kortreist mat, men få tenker over hvor maten til dyrene vi spiser kommer fra.

– Maten vår må også spise kortreist. Ved å gi husdyra fôr av lokale råvarer minsker vi CO2-utslippene og gjør oss i større grad selvforsynte, sier Margareth Øverland, leder av Foods of Norway.

Foods of Norway er et senter for forskningsdrevet innovasjon som utvikler nye norske fôrråvarer.

Mangel på proteinråvarer i Norge

I 2017 var 60 prosent av fôrråvarene i kraftfôret til norske dyr produsert i Norge. Det betyr at vi likevel må importere nesten halvparten av fôrråvarene i kraftfôret.

Årsaken er at vi har en begrenset evne til å dyrke alle fôrråvarene selv i Norge.

– I all hovedsak er det proteinråvarene i fôret som importeres, og fokuset på å utvikle nye proteinkilder er dermed en viktig del av oppdraget vårt, sier hun.

Produksjonsarealer er mer enn bare land

Øverland mener vi må tenke lokal produksjon ikke bare når det gjelder mat til oss mennesker, men også når det gjelder maten til husdyrene våre.

– Vi må spørre oss hvilke muligheter vi har her til lands. Hva har vi av lokale ressurser? Vi har ikke store landbruksareal i Norge, derfor må vi se til havet og til skogene, sier Øverland.

Les mer her: Kan norske trær, tang og tare løse fremtidens største utfordring?

Ny teknologi kan muliggjøre innhenting av proteinkilder fra lokale råvarer, sier leder av Foods of Norway, Margareth Øverland. Foto: Aurora Hannisdal

Må tenke nytt når det gjelder proteinkilder

Og det er nettopp det Foods of Norway gjør. Ved hjelp av ny teknologi mener forskerne ved senteret at de kan lage sunt husdyrfôr av trær og tare.

– I en trebit er det mye potensiell mat – det vil si sukker. Om man kan få sukker ut av trebiten, er det mulig å bruke sukkeret til å dyrke gjær. Dyr og fisk kan spise fôr med gjærmel som proteinkilde, sier hun.

Målet er lønnsom produksjon i 2023

Foods of Norway har kommet godt i gang med forskningen og senteret varer helt til 2023.

– Vårt mål er å skape et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for industrien å starte lønnsom produksjon av bærekraftig og sunt dyrefôr basert på lokale råvarer, sier senterlederen.