Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 14.02.2018

Det grønne skiftet handler om mer enn bare nye energikilder

Trær kan brukes til mye, blant annet som ingrediens i husdyrfôr. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 14.02.2018

I oljelandet Norge er det lett å tenke at «det grønne skiftet» bare handler om alternative energikilder. Det er feil, mener administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

– Det grønne skiftet handler også om å finne alternative og mer bærekraftige råvarer til matproduksjon og andre ting vi trenger. Energi er bare én del av det. Fornybare biologiske ressurser er et potensial som er undervurdert, sier Hedstein.

Uutnyttet næring i norske naturressurser

Norsk Landbrukssamvirke er en av mange næringslivspartnere i prestisjeprosjektet Foods of Norway.

Foods of Norway er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne ut hvordan vi kan bruke norske råvarer i fisk- og husdyrfôr.

– I dag har vi mange naturressurser som ikke er godt nok utnyttet. Med ny kunnskap kan skogen og kysten utnyttes enda bedre. Og vi må heller ikke glemme gresset. Gresset er undervurdert som proteinkilde og det kan utnyttes mye bedre, sier Hedstein.

Hvordan kan trær bli til husdyrfôr?

-Ved hjelp av ny teknologi mener forskerne i Foods of Norway at de kan lage sunt husdyrfôr av blant annet trær, tare og gress.

– I en trebit er det mye potensiell mat – det vil si sukker. Om man kan få sukker ut av trebiten, er det mulig å bruke sukkeret til å dyrke gjær. Husdyr og fisk kan spise fôr med gjærmel som proteinkilde, sier senterleder i Foods of Norway, Margareth Øverland.

Les mer her: Kan norske trær, tang og tare løse fremtidens største utfordring?

Norges naturressurser må utnyttes bedre, mener administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. Foto: John Trygve Tollefsen

Tre- og tarebasert fôr kan være helsefremmende

Foods of Norway varer til 2023, men de begynner allerede nå å få positive resultater.

– De forsøkene som vi har gjennomført så langt er lovende. Dyrene både liker maten og vokser godt. Vi vet dessuten at et fôr laget av trær og tare inneholder helsefremmende stoffer som kan gi god dyrehelse. En viktig del av forskningen vår er derfor å dokumentere hvilke helseeffekter fôret har på dyrene, sier hun.

Ressursutnyttelse kan bli avgjørende for norsk velferd

Hedstein tror forskningen til Foods of Norway kan hjelpe oss med å ta et langt skritt inn i det grønne skiftet.

– På lang sikt vil norsk velferd være avhengig av at vi klarer å foredle de verdiene som ligger i Norges fornybare naturressurser, sier han.

Direktøren mener vi må være våkne og ta de mulighetene som forskningen gir oss.

– Når resultatene fra Foods of Norway kommer blir det viktig å utforske alle kommersialiseringsmulighetene, og sørge for det finnes virkemidler som reduserer investeringsrisiko. Det vil være sørgelig om det blir andre land som best klarer å utnytte forskningsresultatene fra Foods of Norway, avslutter han.