Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 27.10.2020

Gullmøkkmaskin er endelig klar for produksjon

I over 10 år har det norske gründerselskapet N2 Applied utviklet en maskin som skal forbedre husdyrmøkka. ©Watch - Tarand Krogvold

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 27.10.2020

I over 10 år har det norske gründerselskapet N2 Applied utviklet en maskin som skal forbedre husdyrmøkka. Nå er endelig maskinen klar for at verdens bønder kan ta den i bruk.

Gjødsel er en av bondens viktigste innsatsfaktorer. Matjorda må tilføres nødvendige næringsstoffer for at plantene skal vokse.

I dag må bønder kjøpe store mengder kunstgjødsel for å produsere mat til verdens befolkning.

Det norske selskapet N2 Applied står bak en maskin som skal gjøre bonden i stand til å produsere sitt eget fornybare gjødslingsprodukt.

– Det gjør vi ved å utnytte og forbedre husdyrmøkka, sier daglig leder i N2 Applied, Carl Hansson.

Les mer: Banebrytende norsk teknologi gjør husdyrmøkk til gullgjødsel

Gullmøkk er en møkk med høyere gjødselsverdi

N2 Applied har i mange år jobbet med å utvikle en maskin som utnytter nitrogenet i lufta for å gjøre husdyrmøkka mer næringsrik.

– Resultatet er en gullmøkk med høyere gjødsels verdi og uten nitrogentap, det gjør at bonden ikke har behov for kunstgjødsel som er forbundet med utslipp, sier Hansson.

Les mer: Luktfri husdyrmøkk kan bli viktig for å beholde verdifull matjord

Gullmøkk er en møkk med høyere gjødselsverdi. ©Watch - Tarand Krogvold

Nå fungerer maskinen som lager gullmøkk

Maskinen har tatt mange år å utvikle, og flere prototyper er laget og testet. Årsaken er at selskapet vil vise til gode resultater før de slipper maskinen på markedet.

N2 Applied har vært involvert i flere store forskingsprosjekter.

– Vi har deltatt i mange feltforsøk først og fremst i Norge, men også i Storbritannia og Sør-Afrika. Det holder jo ikke å si at gullmøkka funker på jordet – vi må bevise det, sier Hansson.

Gode resultater

Ifølge Hansson kan de vise til gode resultater, både på avling og reduksjon av klimagasser.

– Vi er nå sikre på at ved å ta i bruk maskinen vår så unngår man tap av ammoniakk. Det betyr at gjødsla blir luktfri. Samtidig ser vi også at vi stopper metanutslippet som kommer fra husdyrmøkka, sier Hansson.

Flere feltforsøk fra Sør-Afrika viser at avlingene også øker.

– Disse resultatene må vi også bevise gjelder for Skandinavia. Det hjelper ikke å si til en bonde i Trøndelag at det vokser i Sør-Afrika og omvendt. Men vi har gode resultater så langt, sier Hansson.

Se video: N2 Applied vil gjøre verden selvforsynt med gjødsel

Vinn-Vinn situasjon å utnytte møkka bedre

Fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp, mener landbruket har mye å vinne på å utnytte husdyrmøkka enda bedre.

– Kunstgjødsel utvinnes i dag med store klimagassutslipp, samtidig som det produseres store mengder husdyrmøkka på norske gårder. Kan vi sørge for at bonden kan ta i bruk egne ressurser for å produsere mer mat med mindre utslipp så er det en vinn-vinn-situasjon, avslutter han.