Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Hva er egentlig presisjonslandbruk?

Den norske landbruksroboten Asterix er et eksempel å hvordan ny teknologi kan bidra til optimalisert bruk av innsatsfaktorer. Foto: Adigo

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Presisjonslandbruk bidrar til økt lønnsomhet for bonden og mindre bruk av klima- og miljøskadelige innsatsfaktorer. Men, hva er det egentlig?

En åkerlapp består ikke av det samme jordsmonnet over hele jordet. Enkelte steder på jordet vokser planten godt, mens andre steder trenger den hjelp i form av gjødsel, plantevernmiddel eller vann for å vokse. Vanligvis behandler bonden hele jordet likt ut fra et gjennomsnitt. Uansett om planten vokser godt eller ikke, har alle plantene fått like mye gjødsel, plantevernmiddel, kalk eller vann. Det betyr at en god del av innsatsfaktorene har vært overflødige.

Behandlingen tilpasses plantens behov

Presisjonslandbruk handler om å tilpasse behandlingen av planter og husdyr etter behov. Med ny teknologi er det mulig å optimalisere bruken av innsatsfaktorer ned til hver enkelt plante eller dyr – akkurat når det trengs. Ulik informasjon fra sensorer, spesialkamera, satellitt- og værdata hentes inn fra mange ulike kilder. Et dataprogram behandler alle dataene og kan anbefale behandling av planten i sanntid. Les mer: Storsatsing på klimavennlig presisjonslandbruk

«Asterix» fjerner ugress med kun en dråpe plantevernmiddel

I Norge er vi langt fremme på både forskning og utvikling av presisjonsteknologi. Et eksempel er den norske landbruksroboten Asterix, som er utstyrt med et spesialkamera som kan identifisere ugress fra nytteplante. Når roboten har identifisert et ugress behandler den ugresset med en dråpe plantevernmiddel, men lar nytteplanten være i fred. I følge produsenten av Asterix, teknologiselskapet Adigo, kan man redusere bruken av plantevernmiddel med hele 95 prosent.

Asterix er utstyrt med et spesialkamera som kan identifisere ugress fra nytteplante. Dermed kan bruke plantevernmiddel kun der det er nødvendig. Foto: Adigo

Reduserte kostnader for bonden ved presisjonslandbruk NIBIO opprettet et senter for presisjonslandbruk i 2016, men har forsket på presisjonsteknologi siden 2001. I følge NIBIO vil presisjonslandbruket redusere bruken av innsatsfaktorer betraktelig. Det betyr at de negative miljø- og klimaeffektene fra landbruket blir mindre, samtidig som bonden reduserer kostnader og sparer verdifull tid.