Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.09.2019

Hvorfor er den gode dyrehelsen i Norge viktig for klima?

Dyr med god helse bruker mindre fôr, samtidig som de produserer mer kjøtt og melk. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.09.2019

Norge er blant landene med verdens friskeste husdyr. Det gjør at norske husdyr slipper ut mindre klimagass enn husdyr enn de fleste andre land i verden. Hvorfor er det sånn?

I Norge er mange sykdommer som er helt vanlige i andre land utryddet. Sykdommer som tuberkulose hos storfe og brucellose hos svin, geit, storfe og sau er alle utryddet i Norge.

På verdensbasis er også salmonella et stort problem. Utbrudd av salmonella skjer veldig sjelden i Norge. Som eneste land i verden har vi klart å holde norske griser fri for MRSA.

Friske dyr har mange fordeler

Friske dyr er mer fruktbare og produktive enn syke dyr. Dyr med god helse bruker mindre fôr, samtidig som de produserer mer kjøtt og melk. I tillegg er det også god dyrevelferd at dyrene er friske.

Kjøtt og melk fra alvorlig syke dyr kan ikke nyttes av mennesker. Friske dyr gir derfor også mindre matsvinn.

Kvaliteten på rå melk er i verdenstoppen og vi har veldig lite antibiotikabruk i produksjonen. Foto: TINE/Bo Mathisen

Syke dyr er som biler på tomgang

Alle disse fordelene er også bra for klima. Når noen dyr er syke trengs det flere dyr for å produsere like mye mat.

Administrerende direktør i Vetrinærinstituttet forklarer det slik:

«Den syke andelen kan sammenlignes med biler som går på tomgang. Utslippene fortsetter selv om de ikke gjør noe nytte».

God dyrehelse har stor betydning for lave klimagassutslipp fordi fravær av sykdom gir vesentlig lavere klimautslipp per produsert enhet.