Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 02.11.2017

Kraftig fôrutvikling

Klimakraftfôr gjør norsk landbruk enda mer bærekraftig

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 02.11.2017

Norsk landbruk er klimasmart landbruk og kan allerede vise til reduksjon i klimagassutslipp. Med økt satsing på bærekraft og klima også i fôrutviklingen kan landbruket bli enda mer klimasmart.

Metangass er som kjent en av landbrukets største klimagasser. Drøvtyggende husdyr som ku, sau og geit produserer metan som følge av deres evne til å omdanne gress til protein og fett.

Størrelsen på metangassutslippene kan imidlertid påvirkes. Spesielt har det mye å si hva dyrene spiser.

– Husdyrhold står for cirka halvparten av CO2-avtrykket fra matproduksjon og fôret dyrene spiser påvirker en vesentlig del av dette, sier Knut Røflo, Administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Felleskjøpet har lenge satt klima på agendaen og nå har de også utviklet et fôr som reduserer oksens klimagassutslipp.

Les mer: Norsk landbruk er klimasmart landbruk

Felleskjøpet lanserer nytt klimafôr

Felleskjøpet Fôrutvikling er en selvstendig utviklingsbedrift eid av Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland. De er nå blant de første i verden som har utviklet et klimafôr.

I september i år slapp de en ny utgave av fôrserien FORMEL Biff på markedet. En ny komponent i fôret skal føre til reduksjon i metanutslippene fra storfe.

– Fôret vi lanserer er dokumentert å påvirke metanproduksjon i vom. Det er det ikke så mange som har gjort før. Vi er de første i Norge og blant de første internasjonalt på dette feltet, sier Røflo.

Les mer: Felleskjøpets nye klimafôr er bra for klima og bra for bonden

Knut Røflo er administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling. De har nå utviklet et helt nytt klimafôr! Foto: Felleskjøpet Agri.

Hemmeligheten ligger i oljer fra planter og urter

Produksjon av metan i vomma er en energikrevende prosess. Det er beregnet at drøvtyggere taper 5-15 prosent av energien i fôret bare på metanproduksjon.

Felleskjøpet Fôrutvikling har funnet en løsning i ingrediensen Agolin Ruminant som består av essensielle oljer fra planter og urter. Ved å tilsette oljene blir både opptaket av fôret og utnyttelsen av fôret i ku-vomma bedre.

-Tilsetningen hemmer metanproduksjonen og øker fôreffektiviteten hos dyra med 5-8 prosent, sier Røflo.

Les mer: Slik påvirker fôret klimagassutslippene

Klimafôr er bra for klima og lønnsomheten

For norsk landbruk og norske bønder har fôret en todelt effekt; det er både bra for klima og for bondens lønnsomhet, forteller Røflo.

– Fôret gir isolert sett en redusert metanproduksjon, men det gir også en bedre fôrutnytting. Begge deler drar i riktig retning for CO2, og rent kostnadsmessig er det gunstig for bonden-

Bærekraft og lønnsomhet hånd i hånd

Norske bønder er opptatt av klima og bærekraft, men først og fremst er bonden en aktør om skal optimalisere produksjonen ut i fra lønnsomhet.

Felleskjøpet har som visjon å være bondens partner og sørge for lønnsomhet for bonden, både på kort og lang sikt. Nå har de som mål å gjøre bærekraft lønnsomt ved å innføre CO2-deklarering på alle fôrtypene sine.

–  Ofte så er løsninger som er bærekraftige og miljøvennlige også god for bondens økonomi. Vi mener det er viktig at vi har rammevilkår som gjør det lønnsomt å ta i bruk bærekraftige løsninger, sier Røflo.

All kraftfôr fra Felleskjøpet kommer nå med en CO2-deklarering fordi det skal bli lønnsomt å velge bærekraftig. Foto: Felleskjøpet Agri.

Bærekraft er mer enn bare klima

Mange tiltak kan gjøres på fôrutviklingsfronter når det kommer til klima, miljø og bærekraft. Røflo mener det er viktig å se på bærekraft som en helhet.

– Ofte når man tenker på klima og miljø, så tenker man bare på CO2-avtrykk, men det går jo egentlig videre enn det og handler om ressurser som for eksempel fosfor og nitrogen.

Spesialrådgiver for klima og bærekraft i TINE, Kim Wiggo Weiby, er enig.

– Jeg tenker at vi ikke kan se isolert på klimagassutslipp fra vår sektor, men at vi må se dette i sammenheng med bærekraft. Det er også avgjørende at hele næringa setter fokus på bærekraft i alt vi gjør og at det blir et felles løft, sier Weiby.

Stort utviklingspotensiale for alle typer fôr

Spesialrådgiver Weiby mener landbruket bare er i startgropen når det gjelder utvikling av mer bærekraftige fôrtyper.

– Det gjøres veldig mye spennende innen dette området. Jeg tror at vi kun har sett starten på utvikling av mer klimasmarte og bærekraftige fôrtyper. Både når det gjelder kraftfôr og grovfôr, sier Weiby.