Bærekraft

Oppdatert: 08.07.2020

Publisert: 07.07.2020

Landbruket er viktig for norsk reiseliv

Uten landbruket vil vi ikke kunne markedsføre naturen vår slik. Foto: Øyvind Heen.

Oppdatert: 08.07.2020

Publisert: 07.07.2020

Uten sauer, geiter og kyr på sommerbeite, så vil Norge gro ned. Det vil få store konsekvenser for norsk reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad.

I sommerhalvåret er sau, kyr og geiter på beite over hele landet.

Samtidig som de produserer kjøtt, melk og ull er de effektive landskapsforvaltere som holder de vakre kulturlandskapene våre i hevd – landskap som folk reiser fra hele verden for å se.

– Å ha et kulturlandskap som er unikt på verdensbasis er helt klart et viktig fortrinn for norsk reiseliv. Gjester fra hele verden kommer jo hit for å se de fantastiske fjellene, viddene og fjordene, sier kommunikasjonsdirektøren i NHO Reiseliv.

Les mer: Færre dyr på beite vil få store negative konsekvenser

Norsk natur er turist-trekkplaster

Ifølge Innovasjon Norge er naturen den viktigste grunnen til at internasjonale turister vil besøke Norge.

– Et konkurransefortrinn vi har, er at norsk natur er svært lett tilgjengelig. Hvis Norge gror ned vil vi ha et mindre attraktivt produkt å tilby gjestene, og færre vil besøke Norge, sier Habberstad.

Uten et levende landbruk vil Norge bli et mindre attraktivt reiselivsprodukt, mener direktøren.

– Jeg tror absolutt at kulturlandskapet er med på å skape reiselyst. Levende bygder med aktiv stølsdrift og beitedyr er viktige for å hindre gjengroing og bevare utsikten og åpne landskap å ferdes på tur i, sier hun.

Les mer: To millioner sau og lam tar vare på norsk natur i sommer

Vi ser en tendens i år til at norske gjester også trekkes mot de mest spektakulære naturomgivelsene våre. Foto: iStockphoto

Turismen har store ringvirkninger for norsk økonomi

Koronapandemien har satt en begrensing for de vanlige internasjonale reisene denne sommeren.

Det har satt et søkelys på hvor viktig turisme er for Norge og hvor store ringvirkninger turismen har i norske lokalsamfunn.

– Når turister besøker et sted for å oppleve natur og kulturlandskap, så må de først transporteres dit, og så må de ha et sted å sove. I tillegg trenger de mat og servering, og vil søke ut opplevelser og arrangementer på stedet, forklarer direktøren.

Hun frykter konsekvensene hvis turistene skulle utebli og velge andre destinasjoner enn Norge.

– Det betyr færre ansatte i en bransje som ofte ansetter yngre mennesker, ofte med flerkulturell bakgrunn, i distrikts-Norge. I verste fall kan det få alvorlige konsekvenser for mange lokalsamfunn, sier Habberstad.

Les mer: Landbrukssamvirkene skaper ringvirkninger over hele landet

Nordmenn vil også feriere i Norge

Det er ikke bare internasjonale turister som vil oppleve norsk natur. Også nordmenn vil gjerne feriere i eget land.

– Vi ser en tendens i år til at norske gjester også trekkes mot de mest spektakulære naturomgivelsene våre, sier direktøren.

Hun mener det er viktig at vi må ta hensyn for å bevare naturen vår.

– Vi mener derfor at satsingen på fornybar energi må skje med minst mulig tap av norsk natur og med mest mulig lokal forankring, sier hun.

Les mer: Gjengroing av utmarka er et miljøproblem

Unik lokalmat gjør Norge enda mer attraktivt

Flere bønder satser nå på lokalmat, i tillegg til volumproduksjon. Det er ifølge Habberstad med på å løfte Norge som reiselivsprodukt.

– Norske reiselivsbedrifter er svært gode på å satse på lokalmat, og jeg spår at mange flere vil følge etter i årene som kommer. Gjester som kommer til Norge ønsker ofte unike opplevelser, og her er fortellingen om lokale råvarer en viktig ingrediens. I tillegg bidrar satsing på lokalmat økt tilskudd til lokalsamfunnet, som også er viktig, sier Habberstad.

Les mer: Norsk medaljefest i Oste-VM

Vakker natur er god reklame i et beinhardt marked

Selv om sommeren 2020 har blitt veldig annerledes for norsk reiseliv, vil det komme nye sesonger.

Habberstad tror ikke kulturlandskapene våre vil bli noe mindre viktig salgsargument fremover.

– Konkurransen om internasjonale gjester er beinhard og vil trolig bli enda tøffere fremover i etterkant av koronakrisen. Med andre ord betyr vakker natur og kulturlandskap veldig mye, avslutter hun.