Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 21.08.2017

Landbruket skal halvere sine fossilutslipp innen 2030

Snart kommer lastebilens Tesla på norske veier. TINE er det første selskapet i Norge som har kjøpt modellen Nikola One. Foto: TINE

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 21.08.2017

Melk og kjøtt skal hentes fra 40.000 gårder over hele landet. Landbruket er en av landets største transportaktører og ved å bytte til fornybart drivstoff kan reduksjonen av klimagassutslipp bli stor.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Og som en av Norges største transportører bidrar landbruket til utslipp som gir negative innvirkninger på både helse og miljø.

Men dette er noe næringa har tenkt å gjøre noe med! I følge Landbrukets eget veikart mot fornybarsamfunnet skal næringa redusere egne transportutslipp med 50 prosent innen 2030 og 100 prosent innen 2050.

Klimatiltak til 500 millioner

TINE er en av aktørene i bransjen som allerede har tatt fatt på veien mot fornybarsamfunnet. I 2016 startet de sin største miljøsatsing på norske veier noensinne.

Det er ikke småpenger som er satt av til miljøsatsingen. Investeringsplanen kommer på hele 500 millioner kroner!

I følge TINE vil satsingen redusere helseskadelige utslipp med minst 75 prosent og spare klimaet for 40.000 tonn CO2.

Norges mest moderne bilpark med lastebilenes Tesla

Frem mot 2020 skal TINE erstatte alle sine biler med den mest moderne motorteknologien. Over 650 nye biler skal over på fornybar biodiesel innen 2020.

Ettersom store deler av transporten foregår i områder hvor tilgangen på biodiesel er lav, skal TINE også investere i egne tankanlegg for fylling av biodiesel.

Konsernet har også som første selskap i Norge bestilt lastebilens Tesla, Nikola One, fra USA.

Mer melk på lasset

I 2014 ble det tillatt med såkalte modulvogntog på bestemte strekninger i Norge.

Dette er lastebiler som kan være inntil 25,25 meter lange og veie inntil 60 tonn. TINE vurderer nå å ta i bruk disse kjempene i sin tanktransport.

Etter TINEs beregninger vil det gi 10 000 færre lass med melk per år, som ikke bare er økonomisk lønnsomt men også et godt miljøtiltak som gir en en utslippsreduksjon på 3.100 tonn CO2 per år.