Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.11.2018

Landbruket har store muligheter i lavutslippssamfunnet

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.11.2018

Nylig ble det publisert en rapport der landbruket trekkes frem som en løsning på mange av de utfordringene verden nå står overfor. Samtidig kan det globale landbruket bli verdt opptil 2 300 milliarder dollar og gi over 70 millioner nye jobber innen 2030.

Rapporten The New Climate Economy er skrevet på bestilling av blant andre Norge, og har til hensikt å peke på hvilke økonomiske muligheter som finnes i en fossilfri verden.

– Rapporten skiller seg fra andre klimarapporter ved at den peker på mulighetene som ligger i den grønne omstillingen og ikke bare utfordringene, sier fagsjef for sammfunsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

I rapporten trekkes landbruket frem som en sektor som både kan være en av løsningene på klimakrisen, samtidig som den kan bidra med betydelig økonomisk vekst i fremtiden.

Hør podcast med Helene Lillekvelland:

Klimaendringene vil gjøre matproduksjonen mer utfordrende

Etterspørselen etter mat vil øke med cirka 60 prosent fram til 2050, samtidig som klimaendringer kommer til å gjøre det mer vanskelig å produsere mat.

– Selv om etterspørselen etter mat vil øke globalt må vi evne å produsere den klimavennlig, sier Lillekvelland.

Nå utvikles det mange nye teknologier til landbrukssektoren som kan gjøre produksjonen mer effektiv.

– Ved bruk av blant annet smart teknologi kan verden oppnå økt produktivitet, mindre klimagassutslipp og økt motstandsdyktighet mot klimaendringer. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon, sier Lillekvelland.

Les mer: Fem tiltak som vil redusere klimautslipp fra landbruket globalt

Sirkulærøkonomi vil bidra til grønn vekst

I løpet av de siste 50 årene har etterspørselen etter materialer til industri økt betydelig.

– Skal vi få til en grønn vekst er det viktig at vi bruker ressursene mer effektivt. Rapportforfatterne mener sirkulærøkonomi vil bli viktig i fremtiden, sier Lillekvelland.

I Norge har matindustrien vært fremoverlent og tenkt sirkulært i mange år allerede.

– Den globale matindustrien blir stadig mer klar over potensialet i sirkulærøkonomi. Dette vil bidra til at vi får mer ut av ressursene våre, sier fagsjefen.

Profilbilde av Helene Lillekvelland

- Selv om etterspørselen etter mat vil øke globalt må vi evne å produsere den klimavennlig, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Vil dekke et bærekraftig bord

I nesten alle land er feilernæring et stort problem, også i de rike landene.

Ikke bare er overvekt et helseproblem, det har også skapt en økning i utslipp av drivhusgasser.

– Rapporten sier at store deler av verden vil ha godt av å spise mindre kjøtt enn de gjør i dag. De påpeker samtidig at i fattige land vil det fortsatt være helsegevinster av mer kjøtt i dietten, forklarer Lillekvelland.

Tall fra FAO viser at det norske kjøttforbruket ligger lavere enn i en rekke land, som USA, Sverige, Danmark og Tyskland. I Norge anbefaler de offentlige kostrådene maks 107 gram rødt og bearbeidet kjøtt per dag. Beregninger fra Animalia (2017) viser at inntaket ligger cirka 6 gram, eller en skive med kjøttpålegg, over disse anbefalingene.

Det kastes for mye mat

En tredjedel av all mat som er produsert, forsvinner på vei til forbruker, eller kastes i husholdningene.

– Å redusere matsvinn gir en stor mulighet for både bønder, bedrifter og konsumenter for å spare penger. Samtidig vil det også kunne øke matsikkerheten, redusere drivhusgassutslipp og øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer, sier Lillekvelland.

Dagens avskoging i Sør-Amerika er en del av problemet

Selv om mye av løsningen finnes i landbruket, så setter rapporten også søkelyset på at dagens globale landbruk er en del av utfordringen.

I mange land i Sør-Amerika er avskoging et problem. Årsaken er produksjon av palmeolje, soya og biff i disse områdene.

– Rapporten peker på at det er viktig å sørge for at veksten i landbruket skjer på det arealet som allerede er i bruk. Og dette må skje på en bærekraftig måte, sier Lillekvelland.

I mange land i Sør-Amerika er avskoging et problem. Årsaken er produksjon av palmeolje, soya og biff i disse områdene. Foto: iStock

Bærekraftig landbruk kan gi 70 millioner jobber

Studier har vist at verdien av å utvikle mer bærekraftige måter å drive landbruk og et sterkt skogvern kan være verdt opptil 2 300 milliarder dollar og skape 70 millioner nye jobber innen 2030.

– Dette mener forfatterne er en mulighet som verken verden som helhet eller enkeltland ikke har råd til å ignorere. De mener tvert imot at de som ikke tar del i endringen tar risiko og kostnader som er uansvarlig for dagens ledere å ta, avslutter Lillekvelland.