Bærekraft, Bioøkonomi

Publisert: 02.06.2020

På Landbrukets Innovasjonscamp skal ressurser på avveie bli lønnsomt

Publisert: 02.06.2020

Landbrukets Innovasjonscamp finner nye løsninger for et bærekraftig norsk landbruk. I den fjerde utgaven av campen var utfordringen å finne løsninger for ressurser på avveie.

En innovasjonscamp er en fire dager lang workshop der flinke folk med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på morgendagens landbruk.

I år skulle deltakerne bidra inn i sirkulærøkonomien og finne nye måter å utnytte matindustriens restråstoff på.

– Landbruket er gode på å forvalte ressursene sine. Likevel kan enda bedre utnyttelse bidra til reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og økt verdiskaping, sier leder for Landbrukets Innovasjonscamp, Åge Klepp.

Lytt til landbruk.no på øret om årets Innovasjonscamp

400.000 kan brukes til ideutvikling

For å få til en god camp er det viktig å få med folk med riktig kompetanse som kan bidra inn i prosessen.

– I år var det 25 dyktige folk med relevant, spennende og ulik kompetanse som ble satt sammen i fem tverrfaglige team, forklarer Klepp.

Av de fem gruppene som deltok plukket juryen ut to som vinnere av campen.

– Vinnerne har muligheten til å utvikle ideene sine videre. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av 400 000 kroner til forprosjektmidler til hver av vinnerne, sier Klepp.

Løsningene ble presentert foran 400 tilskuere på Mat og Landbrukskonferansen på Oslo Plaza.

Erstatte.no skal koble tilbud og etterspørsel av restråstoff

En av de to vinnerløsningene var «Erstatte.no».

– Erstatte.no er en digital plattform der bedrifter som har biologisk fornybart restråstoff å selge kan finne bedrifter som har behov for å få kjøpt restråstoff, sier Klepp.

Erstatte.no har identifisert at det i dag finnes store mengder verdifullt restråstoff fra norsk jordbruk, skogbruk og fiskerinæring som ikke blir brukt optimalt.

– Det finnes mange bedrifter i Norge som kunne ha god nytte av disse ressursene. Mange bedrifter må erstatte råmaterialer de bruker i dag på grunn av nye krav til bærekraft, sier campsjefen.

Les mer: Erstatte.no skal hjelpe bedrifter bruke restråstoff fra landbruket

Johanne Sørumsbrenden fra SINTEF pitcher ideen erstatte.no foran et fullsatt Mat og Landbruk 2020. Foto: John Trygve Tollefsen.

En bærekraftig forretningsmodell er  målet

I dag er det en utfordring at selgere og kjøpere av biologisk restråstoff ikke kjenner til hverandre. Det skal erstatte.no-plattformen gjøre noe med.

– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle ideen vår og har stor tro på at dette er en plattform som tilbydere av restråstoff og kjøpere trenger, sier Marije Oostindjer fra Norilia, deltaker på vinnergruppen Erstatte.no.

Oostindjer mener behovet utvilsomt er der.

– Kunsten blir å finne en bærekraftig forretningsmodell som ivaretar behovet for lønnsomhet for alle parter, sier campdeltageren.

Ikke akkurat standard skal omsette «ukurante» matvarer

Den andre vinneren, «Ikke akkurat standard», skal tilby en plattform for å omsette matvarer som alt for ofte ender opp som matsvinn i dag.

Utsorterte produkter som skjeve grønnsaker, sauekjøtt og hønsekjøtt skal kunne ende opp hos storkjøkken eller hos andre som etterspør rimelige kvalitetsvarer.

Restråstoffet fra storkjøkkenet skal tilbake til bonden og bli til verdifullt fôr eller gjødsel.

– Det blir spennende å følge dette prosjektet videre, sier bonde og veterinær Hilde Kristine Wærp, deltaker på «Ikke akkurat standard»-gruppen.

En av nøklene for «Ikke akkurat standard» blir å finne en forretningsmodell som gjør at dette blir en velfungerende og lønnsom plattform.

– Vi må finne en løsning som realiserer vinn-vinn-potensialet i ideen vår, ellers vil den aldri bli satt ut i livet, sier Wærp.

Les mer: Forbrukere vil ha matvarer som er «ikke helt standard»

En av gruppedeltakerne presenterer ideen "ikke helt standard" på Mat og Landbrukskonferansen. Foto: John Trygve Tollefsen.

Juryen ser et potensial for campvinnerne

Juryen mente både Erstatte.no og Ikke akkurat standard var verdige vinnere.

– Jeg har stor tro på at Erstatte.no og Ikke akkurat standard blir realisert, sier camparrangør Åge Klepp.

Tidligere vinnere av Landbrukets Innovasjonscamp er allerede under utvikling.

Første året vant Landbrukets Datasky, som var et lite bidrag til at teknologiselskapet Mimiro så dagens lys. I fjor, da dyrevelferd var tema for campen, vant prosjektene DigiPig og SmartCalfCare.

– Både DigiPig, som er et digitalt overvåkningssystem for slaktegris, og SmartCalfCare, en digital løsning som gjør at ku og kalv kan være mer sammen, lover meget godt. At prosjektideene faktisk blir realisert er noe av det som gjør det så gøy og givende å arrangere disse campene, avslutter Klepp.

Se video fra Landbrukets Innovasjonscamp

Landbrukets Innovasjonscamp 2020

  • Arrangeres for fjerde gang
  • Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og NCE Heidner er arrangører
  • Vinnerne av campen får 400 000 hver til å utvikle ideen sin