Bærekraft

Oppdatert: 27.10.2020

Publisert: 26.10.2020

Luktfri husdyrmøkk kan bli viktig for å beholde verdifull matjord

Det norske selskapet N2 Applied har utviklet en maskin som gjør husdyrmøkka mer næringsrik og klimavennlig. ©Watch - Tarand Krogvold

Oppdatert: 27.10.2020

Publisert: 26.10.2020

Gjødsellukt er ofte en kime til konflikt mellom bønder og naboer. En ny maskin fra det norske gründerselskapet N2 Applied kan være løsningen på problemet. - Det kan bety at verdifull matjord ikke legges brakk, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Hvert eneste år blir mange fotballbaner med matjord omregulert til andre formål i bynære strøk.

I verden pågår det samtidig mange steder konflikter mellom bønder og naboer på grunn av stram lukt – også i Norge.

– Dette kan bety at verdifull matjord ikke går tapt. Du skal ikke kimse av konfliktene mellom bønder og naboer på grunn av gjødsellukta. Mange har blitt tvunget til å flytte og matjord har blitt lagt ned, sier Klepp.

Les mer: Banebrytende norsk teknologi gjør husdyrmøkk til gullgjødsel

Se video: N2 Applied nominert til Innovasjonsprisen 2017

Luktfri husdyrmøkk!

Det norske selskapet N2 Applied har utviklet en maskin som gjør husdyrmøkka mer næringsrik og klimavennlig. En annen bieffekt er at husdyrmøkka blir luktfri.

– Møkka er jo en utfordring, det lukter. Med vår gullmøkk, så lukter mye mindre. Det er noe helt annet enn fersk ku og grise møkk, og det lukter i prinsippet nesten ingenting, sier administrerende direktør i N2 Applied Carl Hansson.

Og som bonde kan du få for mye av møkka og det er kostbart hvis man skal transportere det bort. I flere land er det begrensinger for hvor du kan spre og det er regulert hvor mye du kan spre.

– Det sentrale i denne ideen til N2 Applied er jo at du stopper tapet av viktige stoffer fra møkka og øker verdien på den, sier han.

Les mer: Gullmøkkmaskin er endelig klar for produksjon

Gjødsel er en viktig innsatsfaktor for bonden. Uten at bonden tilsetter mer næringsstoffer i jorda er det umulig å fø verdens befolking med nok mat. ©Watch - Tarand Krogvold

Bonden kan få mer ut av egen møkk

Gjødsel er en viktig innsatsfaktor for bonden. Uten at bonden tilsetter mer næringsstoffer i jorda er det umulig å fø verdens befolking med nok mat.

Mange bønder er avhengig av å kjøpe store mengder kunstgjødsel for å tilføre nok næringstoffer til jorda.

– Med ny teknologi fra N2 Applied så kan bonden få mer ut av sin egen husdyrmøkk og dermed bli selvforsynt på en viktig innsatsfaktor, sier Klepp.

Sure miner mot landbruket kan avta med luktfri gjødsel

Den beste matjorda ligger som ofte rundt de store byene. Årsaken er at historisk bosatte folk seg i områder hvor matjorda var mest fruktbar.

– I dag har byene vokst seg store og forsynt seg mer og mer av matjorda. Vi har ikke mer matjord å miste, sier Klepp.

Samtidig har forbrukerne flyttet seg lengre vekk fra landbruket og har mindre forståelse for hvorfor det lukter stramt på våren.

– Med luktfri gjødsel kan presset mot landbruket i nærheten av de store byene mindre og vi kan beholde den verdifulle matjorda vi sårt trenger for å produsere nok mat, sier fagsjefen.

Teknologien bygger på en gammel norsk oppfinnelse

Teknologien bak N2 Applied er en gammel norsk oppfinnelse, nemlig lysbueteknologien til Kristian Birkeland.

– Ved å hente ut stoffer fra lufta og tilsette de i husdyrmøkka, så bindes ammoniakken med de andre kjemiske stoffene i møkka og fordampes ikke ut i lufta. Det er nemlig ammoniakken som lukter, sier Klepp. Samtidig betyr det at klimagassutslippene fra landbruket reduseres betraktelig.

Lytt til podcast med Miljømannen Erik Solheim, administrerende direktør i N2 Applied Carl Hansson, og (tidligere) direktør i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein.