Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 27.01.2016

På Mære produserer de «grønne» tomater

Tomatavlingen i veksthuset på Mære landbruksskole doblet seg med 80 % mindre energi og CO2-utslippene redusert med 99 % ved å ta i bruk ny teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 27.01.2016

I 2015 vant Mære landbruksskole Innovasjonsprisen for sin satsing på grønn energi. Nå tar skolen nye grep for å gjøre landbruket enda mer klimaeffektivt.

– Vi skal bli mest mulig sjølforsynt med energi på Mære og vi har bestemt oss for virkelig å trå til for å støtte gårdbrukere i arbeidet med klima og energi. Vi jobber nå for å etablere Landbrukets klima og energisenter, sier Tove Hatling Jystad, leder for utviklingsavdelingen på Mære landbruksskole.

50 % flere tomater med 80 % mindre energi

Mære landbruksskole vant Innovasjonsprisen for sin forskning og videreutvikling av veksthus sammen med forskere fra NTNU og Gether AS. Resultatene av den nye teknologien har vært formidable! Tomatavlingen i veksthuset doblet seg med 80 % mindre energi. I tillegg ble CO2-utslippene redusert med 99 %.

Forskjellen på veksthuset på Mære og andre veksthus er at overskuddssvarmen høstes og lagres slik at den kan brukes i flere måneder fremover i tid. Teknologien har tatt tid å utvikle og består av ikke mindre enn syv patenterte verdensoppfinnelser.

Et skritt i retning fossilfritt landbruk

Landbruket står for ca 9 % av de norske klimagassutslippene. En del av disse utslippene er olje- eller naturgassfyring til oppvarming av veksthus. Med den nye teknologien som er utviklet på Mære har landbruket tatt et skritt i riktig retning for å bli helt fossilfritt.

– Vi vil etablere flere demonstrasjonsanlegg som gårdbrukere kan hente inspirasjon og kunnskap fra og utvikle et enda bedre kompetansetilbud til landbruket og mer spennende undervisning til våre elever, sier utviklingslederen.

Nytt fjøs med energikutt på 70 %

Mære har flere prosjekter for å bli mest mulig klimaeffektive.

I løpet av året skal det bygges nytt klimavennlig melkeprosduksjonsfjøs i tillegg til at hele skolen bygges om slik at de kan benytte samme teknologi som i veksthuset. I løpet av året vil skolens energiforbruk kuttes med 70 %.

Vil opprette landbrukets klima- og energisenter

Et av skolens viktigste prosjekter er å etablere Landbrukets klima og energisenter slik at de kan støtte gårdbrukere i arbeidet med å bli mer klimaeffektive. Senterets hovedoppgave er å utvikle et enda bedre kompetansetilbud til landbruket.

– Før jul gjennomførte vi energiuke her på Mære: Studietur til Ytterøy for å se på varmegjenvinning i kylllingfjøs, biogass-seminar, studietur til flisfyringsanlegg, gårdsvarmekurs og energikveld. Vi er storfornøyd med oppmøte. Avslutningen på energiuka var naturligvis servering av klimasmart tomatsuppe, sier Jystad.