Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 11.06.2019

Med kumøkk på tanken kan Norge redusere klimagassutslippene

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 11.06.2019

Ifølge SSB ble det sluppet ut 0,4 prosent mer klimagass i Norge enn året før. Årsaken er at vi har redusert bruken av biodrivstoff. Det ønsker meierisamvirket TINE å gjøre noe med!

Utslippene fra veitrafikken i Norge økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Årsaken er at andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen har blitt redusert.

– Det er en villet politikk. Men, vi har ennå ikke nok av det gode biodrivstoffet til å erstatte palmeolje, sa Ola Elvestuen til NRK da han ble konfrontert med tallene.

Meierisamvirket TINE nå satt i gang et spennende prosjekt som kan bidra til at vi kan få mer av «det gode biodrivstoffet» produsert på norske ressurser. Prosjektet har fått navnet KUKRAFT.

– Kua produserer mer enn bare melk. Kua produserer også kumøkk og kumøkk viser seg å være en effektiv ingrediens i biogass, sier leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.

Les mer: Mens Norges totale utslipp øker satser landbruket på klimakutt

Tester ut biogass laget på kumøkk og matavfall

Sammen med Greve Biogass i Tønsberg har TINE testet ut biogass laget av en kombinasjon av kumøkk og matavfall.

– Denne kombinasjonen oppnår 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall, og betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon, sier Malm.

Biogassproduksjon har også flere positive ringvirkninger. I samme prosess som man produserer biogass, produseres også biogjødsel og en biorest som kan brukes til plantejord.

– Biogjødselen inneholder de samme næringsstoffene som man finner i kunstgjødsel og vil dermed gå tilbake til bonden for å bruke på jordet, sier Malm.

Les mer: Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder

TINE jobber for å få hele bilparken over på fornybar energi

For TINE er KUKRAFT-prosjektet et av flere tiltak for å få hele bilparken til TINE over på fornybar energi.

– Vi satser på å få minst 100 av våre biler på kumøkkbasert biogass innen 2022. I løpet av 2019 vil TINE ha 10 biler på veiene. Målet er å få alle biler over på fornybar energi, sier Malm.

Ifølge TINE kan møkk fra en ku gi sammen med matavfall nok biogass til å drive en liten personbil i ca. 25 000 km.