Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 25.02.2019

Med verdens beste råvarer har norsk landbruk mye å tjene på å tenke sirkulært

Foto: Nortura/Øivind Haug

Fordi norske dyr og planter er friske ligger det et stort potensial i å bruke restråstoff fra norsk landbruk i farmasi, medisin, kosmetikk og næringsmiddelindustri. Foto: Nortura/Øivind Haug

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 25.02.2019

Sirkulærøkonomien er ofte løftet frem som et viktig bidrag til å få ned klimautslippene. - Norsk landbruk har alt å vinne på å legge om til et mer ressurseffektivt samfunn, mener direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Norsk landbruk har en unikt god dyre- og plantehelse sammenlignet med mange andre land.

– Norsk landbruk har verdens beste råvarer fordi norske dyr og planter er friske. Det ligger et stort potensial i å bruke restråstoff fra norsk landbruk i farmasi, medisin, kosmetikk og næringsmiddelindustri, sier Hedstein.

Direktøren mener norsk landbruk har mye å tjene på å tenke gjenbruk av ressurser og sirkulærøkonomi.

– Samarbeidet mellom Nortura og farmasiselskapet Biovotec er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte restråstoff fra landbruket til høyverdige farmasiprodukter, sier han og viser til det sårlegende plasteret som Biovotec har skapt av Nortura sine egg.

Norske salmonellafrie egg kan bli til plaster

Omtrent 30 prosent av all biomasse som går gjennom Norturas slakterier og eggpakkerier kan ikke spises og må dermed brukes til noe annet enn mat. Eggeskall er et eksempel på slik biomasse.

Sammen med Biovotec har Nortura utarbeidet en metode for å bruke norsk eggeskall som en ingrediens for å lage sårlegende plaster.

– Hvis ikke norsk landbruk hadde kunnet vise til salmonellafrie egg hadde Biovotec sett seg om etter andre samarbeidspartnere. Biovotec valgte Norge på grunn av vår gode dyrehelse, mener Hedstein.

Sammen med Biovotec har Nortura utarbeidet en metode for å bruke norsk eggeskall som en ingrediens for å lage sårlegende plaster. Foto: Biovotec

Vi trenger mer forskning og innovasjon

Norske bønder har et nært samarbeid med Norges beste forskningsmiljøer. I landbruksnæringen er det derfor kort vei fra forskning og teori til praksis og verdiskaping.

– For norsk landbruk vil sirkulærøkonomien bety store muligheter for økt verdiskaping, men politikken må fremme mer forskning og innovasjon slik at vi kan skape verdier av naturressurser på stadig flere nye og spennende måter, sier Hedstein.

Direktøren etterlyser mer forskning på hvordan vi kan utnytte norsk biomasse enda bedre.

– Forskerne må kartlegge og sette verdier på ressursgrunnlaget som finnes i skogen, jorden og havet. Det er de enzymene, bakteriene og genomene vi finner der som vil føre Norge i front på å produsere produkter med høy betalingsvillighet, avslutter Hedstein.