Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 20.01.2020

Melkebonde Knut Vasdal vil forbedre husdyrmøkka

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 20.01.2020

For mange bønder er den store mengden husdyrmøkk et stort problem. Forskerbonden Knut Vasdal har funnet nye muligheter for at bonden kan utnytte møkka til fordel for både bonde og klima.

På norske melkebruk produseres det mye melk, men også store mengder gjødsel.

– Kyr kan ikke produsere melk uten at det blir mye møkk. Tidligere het det at gjødsla var bondens gull, men nå er det mange som ser på de store mengdene møkk som en pest og en plage som de bare må bli kvitt, sier melkebonde Knut Vasdal fra Skien.

Vasdal har siden 2010 jobbet for å finne nye metoder for å utnytte husdyrmøkka.

– Med hjelp av biologiske prosesser og raffinerte teknikker kan vi omdanne gjødsla til helt andre produkter som vil ha mye større anvendelighet, sier han.

Hør på podcast med Frida Johansen og Knut Vasdal:

Slik blir det mindre klimagassutslipp fra møkka

For at planter skal vokse trenger de lys, luft, vann og næringstoffer. Husdyrgjødsla er i dag hovedsakelig bløt og vanskelig å benytte annet enn i åpen åker og nyslått eng.

Med Vasdals metode raffineres hysdyrmøkka til ulike produkter som:

Biogass, kompost, granulert fosforgjødsel, flytende nitrogen og kaliumgjødsel.

Dette bidrar til bedre utnytting av næringstoffene i møkka, og mindre klimagassutslipp fra husdyrmøkka.

– Det ene produktet er et granulert produkt som minner veldig om kunstgjødsel og kan brukes i helt ordinært spredeutstyr som de fleste bønder allerede har. Det flytende produktet kan brukes til alle mulige vekster enten drivhus eller åker, og egner seg spesielt godt til overgjødsling, sier han.

Les mer: 3 eksempler på at kubæsj er bondens brune gull

Forskerbonden Knut Vasdal fra Skien har siden 2010 jobbet med å utvikle metoder for å omdanne husdyrmøkk til et mer næringsrikt, naturlig og fornybart gjødselprodukt. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Konsentrert gjødsel er lettere å distribuere enn bløtgjødsel

I den flytende gjødsla Vasdal lager er 95 prosent av vannet fjernet.

– Det betyr at næringsstoffene i gjødsla blir veldig konsentrert og kan dermed distribueres over større avstander enn det som har vært mulig med vanlig bløtgjødsel, sier Vasdal.

Mange bønder kjører veldig store avstander med møkkalass i dag. Ved å fjerne 95 prosent av vannet klarer man seg med betydelig mindre lagerplass. og transporten langt fra fjøset vil være mye enklere.

– Mange føler nok en stor frustrasjon over all den transporten med dekk og diesel som vanlig gjødselhåndtering innebærer. Det er mye bedre å kjøre 1 tur, enn 20 turer – ikke minst med tanke på jordpakking sier Vasdal.

Les mer: 3 eksempler på at kubæsj er bondens brune gull

Gjødsla kan spres mer optimalt

I dag er husdyrgjødsel en kilde til klimagassutslipp. Ved å prosessere husdyrmøkka slik mener Vasdal klimagassutslippene under lagring og spredning av møkka blir helt ubetydelige.

– Også i åkeren vil faren for lystgassutslipp minimaliseres, siden gjødsla kan spres på mer optimale tidspunkt med tanke på planteveksten, sier han.

Les mer: Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig ut?

Norges kalde klima er en fordel når det gjelder gjødsel

I Norge har vi en lang og kald vinter som gjør det krevende å produsere mat. Men, akkurat på gjødselforedlingen er nettopp vårt kalde klima en fordel, mener bonden.

– Det er ikke ofte at vi opplever at lang vinter er en produksjonsfordel. Men i Norge produseres mye av gjødsla innendørs under vinterhalvåret og blir lagra. Kulden gjør at de biologiske prosessene går langsommere, forklarer han.

I andre land hvor kyrne går ute store deler av året blir lite av møkka lagret.

– Det betyr at vi har store mengder tilgjengelig slik at vi kan få mest mulig biogass ut av møkka og utnytte næringsstoffene til gjødselprodukter, sier han.

Vasdal mener vi derfor har en fordel.

– Det gir konkurransefortrinn som vi bør utnytte, sier han.

Les mer: Store muligheter i bedre gjødselhåndtering for bonde og klima

Teknikken har ikke vært god nok før nå

Vasdal mener norske bønder ønsker å gjøre noe med fotavtrykket sitt og å gjøre produksjonen sin så god som mulig, men at det har vært vanskelig å finne gode nok løsninger.

– Bønder retter seg hele tiden etter de krav fra myndighetene stiller til næringa. Noe av problemstillinga er at det har vært vanskelig å finne alternative løsninger fordi teknikken har ikke bidratt til å gjøre det før nå, avslutter han.

Se video av forskerbonden Knut Vasdal: