Bærekraft

Publisert: 09.06.2020

Mikroorganismer kan gjøre norsk landbruk mer bærekraftig

Jordprøver forskingsprosjekt mikrober og jordtrøtthet Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Publisert: 09.06.2020

Et nytt forskningsprosjekt skal forbedre jordhelsen i norsk matproduksjon ved å ta et dykk ned i mikrolivet i jorda. En riktig sammensetning av mikroorganismer kan øke avlingen, bedre plantehelsen og redusere klimagassutslipp.

Frisk jord er en forutsetning for en god avling, men store deler av norske avlinger tapes hvert år på grunn av «trøtt» og dårlig jord. 

Et nytt forskningsprosjekt fra Universitetet i Oslo skal nå finne ut om årsaken til jordtrøtthet kan være på grunn av mikrolivet i jorda.

– I et gram jord er det mange hundre millioner mikroorganismer. Vi skal se om mikrobene kan være en årsak til jordtrøtthet og om det er mulig å gjøre jorda frisk igjen ved å tilføre en riktig sammensetning av mikrober, forklarer prosjektleder og professor i genetikk og evolusjonsbiologi, Kamran Shalchian-Tabrizi.

Epletrær 2 forskingsprosjekt mikrober og jordtrøtthet Foto Aurora Hannisdal:Differ Media liten.jpg

Epletrær til to forskingsprosjekt om mikrober og jordtrøtthet. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media liten

Trøtt jord gjør at trærne produserer færre epler

Professoren tror at hvis de lykkes med prosjektet kan fordelene være mange. Den viktigste fordelen for bonden er at avlingene kan øke i både mengde og kvalitet. 

– Trøtt jord stresser epletrærne slik at de produserer mindre frukt enn trær som vokser i frisk og fruktbar jord, sier Shalchian-Tabrizi.

Ved å tilføre mikrober, i form av kompost, håper professoren at jorda vil bli frisk igjen og gjøre trærne mer produktive.

Det betyr at det ikke vil være nødvendig med plantevernmidler og overdreven gjødselbruk.

– Mikrobene er viktig for god plantehelse, som igjen påvirker helsen til de som spiser plantene, sier professoren. 

Lytt til Landbruk.no på øret om jordtrøtthet med professor Kamran Shalchian-Tabrizi.

Karbonlagring i jord kan være en klimaløsning for landbruket

Å redusere klimagassutslipp er en viktig oppgave for landbruket fremover. Professoren mener mikroorganismene også her vil spille en viktig rolle. 

– Mikrobene er helt essensielle for å lagre og binde karbon i jorda og er dermed en klimaløsning for landbruket, sier han.

I tillegg så bidrar mikroorganismene til en god jordstruktur.

– Mikrobene skiller ut organisme molekyler som bidrar til aggregering av jord som hindrer erosjon, forklarer Shalchian-Tabrizi.

Se video:

Mer bærekraftig matproduksjon er et konkurransefortrinn for norsk landbruk

Prosjektet har fått tildelt 1,8 millioner av Grofondet fordelt over tre år. 

Leder i Grofondet, Inger Longva Birkevold, tror prosjektet kan bidra til å styrke konkurransekraften til norsk landbruk hvis de lykkes. 

– Bærekraftig behandling av eplesykdom» er et veldig interessant prosjekt som vi har høye forventninger til! Prosjektet skal gi økte avlinger og samtidig redusere bruk av kjemiske plantevernmidler – og det er to svært viktige fokusområder for Grofondet, sier hun. 

Støtten fra Grofondet har vært viktig for å gjennomføre forskningsprosjektet for forskerne fra UiO.

– Støtten er helt avgjørende for dette forsøket og hadde ikke vært mulig uten. Det er nyttig for å danne en god plattform for videre arbeid med jordhelse og få tilpasset metodene til landbrukssammenheng, sier Shalchian-Tabrizi.