Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.11.2018

Mimiro nominert til landbrukets Innovasjonspris 2019

Mimiro er TINE og Felleskjøpets nye digitalselskap og er nominert til landbrukets Innovasjonspris 2019

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.11.2018

Mimiro er en av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris. Teknologiselskapet som er etablert av TINE og Felleskjøpet Agri skal gi bønder verden over et digitalt verktøy for å forbedre gårdsdriften sin.

For femte året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Gjennom 100 år har norske bønder gjennom samvirkeselskapene sine samlet inn data om produksjonen sin. Det danner nå grunnlaget for et helt nytt teknologi- og digitalselskap eid av norske bønder, Mimiro.

– Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden. For å sikre tilgang på data i fremtiden er det viktig at vi tar en aktiv rolle for å forvalte disse dataene på vegne av våre eiere, bonden, sier direktør for Mimiro, Harald Volden.

Les mer: Saga Robotics nominert til landbrukets Innovasjonspris

Mimiro skal hjelpe bonden til å ta bedre beslutninger

I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet. I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder.

Ved hjelp av teknologi som maskinlæring skal Mimiro hjelpe bønder til å ta bedre beslutninger i den daglige driften av gården.

– Basert på dataene som hentes inn fra den enkelte gård vil Mimiro gi råd i sanntid på hvordan bonden kan forbedre produksjonen, forklarer Volden.

Les mer: Hunton Trefiber nominert til landbrukets Innovasjonspris

- Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden, sier direktør for Mimiro, Harald Volden. Foto: TINE

Maskinlæring kan predikere slaktevekta

Maskinlæring er et dataverktøy som ser sammenhenger i store datasett.

– Basert på historiske data fra Kukontrollen har maskinlæring hjulpet TINE med å forbedre melkeprognosene med 30 prosent, sier Volden.

Med maskinlæring kan man også prediktere slaktevekta på enkeltdyr i besetningen.

– Disse modellene er uavhengig av dyreslag og er dermed generiske. Noe som er viktig for å kunne utnytte løsningene på tvers av dyreslag og produksjoner, sier han.

Bonden vil spare tid og penger

Volden tror bøndene vil spare store penger på reduserte driftskostnader med smartere beslutningsstøtte.

– Vi ser det bla gjennom prosjektet Grovfôr 2020 hvor vi ser en 200 % variasjon i grovfôrpris mellom gårder, sier han.

Med datadreven beslutningsstøtte kommer bonden til å spare inn ved å ha reduserte driftskostnader på flere områder.

– Vi har estimert at en bonde med vanlig norsk melkebruk kommer til å spare 100 000, sier Volden.

Mange bønder synes det er frustrerende å registrere data på flere plattformer.

– Med Mimiro så trenger bonden bare å registrere data på et sted. Det sparer også bonden for tid, sier Volden.

Et stort miljø av utviklere og teknologier jobber nå på spreng for å utvikle Mimiro. Foto: Aurora Hannisdal

Mimiro blir bondens høyre hånd

Før Mimiro hadde ansatt en eneste person ble selskapet verdsatt til over 300 millioner kroner.

Nå utnytter selskapet kompetanse fra datautviklere, UX-designere, konseptutviklere og landbruksfaglige folk fra Norge, Tyskland og India for å få opp løsningen så raskt som mulig.

– Den første versjonen av Mimiro skal hjelpe bonden med økonomistyring, planlegging av melkeproduksjon og forbedre fôrefektivitet. Etter hvert skal vi også satse på geit og andre husdyr, sier Volden.

Stort potensiale for vekst

Mimiro har gjort flere analyser som viser at selskapet har et stort internasjonalt potensial.

Samarbeidspartneren Amazon Web Services er så imponert over hvordan norsk landbruk har arbeidet med data at de har laget en case study på Mimiro.

– Det er et stort press fra utlandet på å få tak i disse dataene. Det sees på som et stort fortrinn å eie denne teknologien i Norge, fremfor å la internasjonale komme inn og bearbeide dataene for oss, sier Volden.

Årsaken til at Mimiro tror de vil lykkes internasjonalt er at man innen landbruksbransjen internasjonalt har tenkt veldig sektororientert.

– Målet er at det blir så generisk som mulig, så man kan utvide til alle produksjoner, sier Volden.

Det viktigste nå er å opprettholde norsk landbruks fortinn

Volden mener at norske bønder har vært forut for sin tid med registrering av gode data, men at nå gjelder det å følge med for å opprettholde fortrinnene.

– De teknologiene som kommer i rask fart nå kommer til å utfordre alle næringer. Derfor vil man være på hugget ved bruk av verktøy som Mimiro kan man øke konkurransekraften for norsk landbruk fremover, avslutter han.

Innovasjonsprisen deles ut 15. januar på Mat og Landbruk 2019.