Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 15.03.2017

Norsk landbruk kan bruke hele dyret på grunn av unik dyrehelse og dyrevelferd

Plussprodukter fra norske dyr omsetter for mange hundre milloner årlig. Årsaken til dette er vår gode dyrehelse og dyrevelferd. Foto: Majchy/iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 15.03.2017

I Norge eksporterer vi kyllingben som snacks. Vi ser på muligheten for å hente ut protein av kalkunføtter og vi eksporterer skinn og hud for mange hundre millioner kroner.
Hvordan er det mulig?

Årsaken til at vi har mulighet til å eksportere perfekt hud og skinn og benytte oss av absolutt hele dyret, er fordi vi produserer dyr som som er friske og som har det godt. Den norske dyrehelse og -velferden er unik.

Les mer: Norsk landbruk bruker hele dyret 

Den norske bonden gjør en god jobb i å forvalte ressursene riktig

– Den norske bonden gjør en god jobb. De er flinke til å stelle med dyrene og vi har en god dyrehelse i Norge. Flinke veterinærer har vi også. Den norske huden har den kvaliteten den har på grunn av avhorning, trygg og fokusert dyretransport samt ingen skarpe kanter i fjøset, sier Lars Christen Dørum, fagansvarlig for hud og skinn i Norilia.

Les mer: Norske Dagros er i verdens fjongeste butikker

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura.Det er Norilia som håndterer plussprodukter for det bondeiede konsernet Nortura.  Plussprodukter er definert som alt som er igjen etter etter slakteprosessen.

– Vi har rene, friske dyr som er bra for kjøtt, melk og hud. Den norske dyrehelsen er unik, sier Dørum.

God dyrevelferd og -helse viktig for forbrukerne

Administrerende direktør i Nortura, Arne Kristian Kolberg, tror det vil bety enda mer i fremtiden

– Forbrukerne blir mer og mer opptatt av hvordan både mat og andre forbruksvarer er produsert. Vi tror på den gode dyrehelsen og dyrevelferden, og kvaliteten vi har i Norge. Slik vil kvaliteten på norske produkter ha viktige konkurransefortrinn i framtida, sier Kolberg.

Både Kolberg og Dørum har store planer for verdiskaping i fremtiden.

– Vi kan bli enda bedre i ressursutnyttelsen. Det viktige er at vi må holde økonomien oppe og folk må føle at de får igjen for det. Vi skal ikke ha noe slapt regime. Det er bonden som ligger i bunn – det er bonden som skaper den gode huden og alle mulighetene vi kan skape verdier av, avslutter Lars Christen Dørum i Norilia.