Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 15.09.2020

Publisert: 13.09.2020

Norsk husdyravl gjør melkekyr over hele verden mer klimavennlig

Den norske melkekua, Norsk Rødt Fe, har for lengst erobret verden med sin gode helse, fruktbarhet og gode produksjonsevner. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 15.09.2020

Publisert: 13.09.2020

Avlssamvirket Geno ønsker å avle frem ei mer klimavennlig ku. - Siden Norsk Rødt Fe eksporteres til mange land, kan vi bidra til klimakutt over hele verden, sier prosjektleder i Geno, Sverre Lang-Ree.

Den norske melkekua, Norsk Rødt Fe, har for lengst erobret verden med sin gode helse, fruktbarhet og gode produksjonsevner.

De siste årene har den norske kua vært verdens mest solgte røde rase. Over en halv million sæddoser eksporteres til over 30 ulike land verden over.

Nå har Geno satt i gang et forskningsprosjekt der de skal se om det er mulig å avle frem kyr med lavere klimagassutslipp enn i dag.

– Lykkes vi med prosjektet kan vi bidra til å redusere betydelige utslipp – også globalt, sier prosjektlederen.

Les mer: Norsk Rødt Fe skal bli grønnere

Se video fra teststasjonen i Øyer

NRF er verdens mest klimavennlige ku allerede

Den norske kua kan allerede vise til lave klimagassutslipp. FN har trukket frem Norsk Rødt Fe som en verdens mest klimavennlige raser.

– Årsaken er at kua er avlet frem for å være frisk, samtidig som den er effektiv, sier Lang-Ree.

Nå vil avlsselskapet se om det er mulig å finne avlsegenskaper som går på utslipp av metan som de kan avle videre på.

– Vi håper at dette prosjektet vil føre til at det slippes ut 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode i Norge, sier Lang-Ree.

Les mer: Norsk husdyrgenetikk er en eventyrlig eksportsuksess

Avler videre på de meste effektive dyra

På teststasjonen i Øyer har de nå installert metanmålere slik at de kan måle utslipp fra hver enkelt avlsokse.

– Vi skal måle hvor mye metan de forskjellige dyra slipper ut og så skal vi bruker det i avlen for å finne de dyra som er mest egnet genetisk til å gå videre til neste generasjon. Det betyr at vi finner de dyra som er mest effektive og over tid vil dermed hele populasjonen bli mer klimavennlig, sier Lang-Ree.

Les mer: Norsk Rødt Fe gjør andre kuraser mer fruktbare

På teststasjonen i Øyer har de nå installert metanmålere slik at de kan måle utslipp fra hver enkelt avlsokse. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Ei mer klimavennlig ku blir populært

Lang-Ree tror det vil gjøre den norske kua enda mer attraktiv i eksportmarkedet.

– De som velger NRF i dag er allerede bevisste på miljø og klima. Så en enda mer klimavennlig ku er helt sikkert kjærkomment, sier han.

Norske kugener er svært ettertraktet fordi du får kyr som gir mye melk, godt med kjøtt, godt lynne og som har svært god helse, fruktbarhet og funksjonelle utseendemessige egenskaper.

I tillegg blir den nå enda mer klimavennlig i dette store metanmålingsprosjektet i Norge.

Les mer: Den norske kua har erobret hele verden

Lytt til landbruk.no på øret med prosjektleder i Geno Sverre Lang-Ree