Bærekraft

Publisert: 30.06.2020

Norsk lam er noe av det mest bærekraftige du kan spise

Norsk lam er noe av det mest bærekraftige du kan spise. Ikke nøl med å servere lam til ditt neste middagsselskap. Foto: Nortura

Publisert: 30.06.2020

Sau og lam produserer kjøtt og ull av ressurser vi mennesker ikke kan spise. Samtidig holder de kratt og skog nede og biologisk mangfold oppe. Nå skal den avles frem for å slippe ut mindre metan. - Norsk lam er noe av det mest bærekraftige du kan spise, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

I løpet av sommeren er to millioner norske sau og lam ute på beite i fjell og fjorder over hele Norge. Der spiser de seg fete på gress, busk og kratt.

Norge er ikke velsignet med mye landbruksjord med bare snaut tre prosent dyrka mark. Men, busk og kratt, derimot – det er det mye av.

– Norske lam utnytter ressurser som vi mennesker ikke kan spise. Det er smart ressursutnyttelse, sier direktøren.

Les mer: Norske sauebønder avler frem en mer klimavennlig sau

Norge ville grodd igjen uten beitedyr

Samtidig som lammene spiser seg mette på gress, busk og kratt holder de norske kulturlandskap i hevd. Uten beitedyrene ville Norge rett og slett grodd ned.

– Å skulle opprettholde kulturlandskapene våre uten beitedyrene våre er en umulig oppgave, sier direktøren.

Kulturlandskapene er hjem til mange ulike plante- og dyrearter. I tillegg til en klimakrise, har FN også ropt varsku om et massivt tap av biologisk mangfold.

Her hjemme er tap av biologisk mangfold knyttet til nettopp gjengroing av kulturlandskap.

– Når vi vet at vi står overfor en krise med massive tap av biologisk mangfold er det viktig at vi i Norge gjør vårt for å beholde de artene vi har, og sauen er et viktig redskap for nettopp dette, sier Hedstein.

Les mer: Omstillingsdyktige norske sauebønder tar klimaskrisen på alvor

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein/Foto Julie Lunde Lillesæter

Forvirra forbrukere må få mer kunnskap

Selv om sauen har mange viktige oppgaver i dagens samfunn, er det mange som har pekt på sauen som en klimaversting. Årsaken er at den raper metan.

Norsk Sau og Geit har nå satt i gang et storstilt prosjekt for å avle frem dyr med mindre metanutslipp.

– Også landbruket skal bidra i klimadugnaden. Prosjektet til Sau og Geit er veldig spennende. Lykkes de med å produsere sau med mindre klimagassutslipp vil norske lam bli enda mer bærekraftig enn de allerede er, Hedstein.

Les mer: Norske sauebønder avler frem en mer klimavennlig sau

Forvirra forbrukere

Flere forbrukere bytter nå ut kjøttprodukter med vegetariske produkter laget av soya og andre importerte varer.

Direktøren synes det er skremmende.

– Disse forbrukerne vil sikkert veldig gjerne bidra i klimadugnaden, men har ikke kunnskap nok om produksjonen bak. Det må vi gjøre noe med. Det er trist om forbrukere villedes til å tro at importert mat er svaret på et bærekraftig kosthold, avslutter direktøren.

Les mer: Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat