Bærekraft, Klima

Oppdatert: 15.09.2020

Publisert: 13.09.2020

Norsk Rødt Fe skal bli grønnere

Oppdatert: 15.09.2020

Publisert: 13.09.2020

Landbruket er godt i gang med å redusere sine klimagassutslipp. Avlsselskapet Geno forsker på om de kan avle frem ei melkeku med mindre metanutslipp. - Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, sier prosjektleder, Sverre Lang-Ree.

Det norske avlsselskapet Geno har i nesten hundre år avlet frem verdens beste melkeku, Norsk Rødt Fe.

– Avlsmålene for Norsk Rødt Fe har i stor grad handlet om å avle frem ei fruktbar ku med god helse som produserer godt med kjøtt og melk, forklarer Lang-Ree.

Nå skal Geno forske på om det er mulig å legge til et nytt avlsmål – nemlig lave klimagassutslipp.

– Lykkes vi kan vi redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlende utslipp, sier prsojektlederen.

Lytt til landbruk.no på øret med prosjektleder i Geno Sverre Lang-Ree

Greenfeeder måler hvor mye metan kua slipper ut

På Genos teststasjon i Øyer i Hedmark står ti flotte NRF-okser og tøffer seg.

– De oksene som står her er de aller, aller beste i hele Norge. Disse skal bli fedrene til neste generasjons kyr i Norge og ute i verden, sier Lang – Ree.

De store drøvtyggerne slipper ut klimagassen metan når de puster og raper. På teststasjonen i Øyer måler Geno hvor mye hver okse slipper ut med en metanmåler.

– Måling av metan er viktig for å vite hva de forskjellige dyra slipper ut. Vi bruker målingene for å finne de dyra som er mest egnet til å gå videre til neste generasjon. De som er mest effektive vil over tid gjøre populasjonen mer klimavennlig, sier prosjektlederen.

Les mer: Geno vil avle frem melkekyr med lavere metangassutslipp

Avlsselskapet Geno forsker på om de kan avle frem ei melkeku med mindre metanutslipp. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Metan er energi på avveie  

Lang-Ree mener lave metanutslipp betyr at melkeproduksjonen blir mer effektiv.

– Metan er en energirik gass og utslipp er egentlig energi på avveie og kan utgjøre en tapsprosent på så mye som 5–8 prosent av bruttoenergien i fôret, sier Lang-Ree.

Ved at gassen ikke pustes ut, så blir den i dyret og omdannes til melk eller kjøtt.

– Det er vinn-vinn for både klima og produsenten som får mer igjen for fôret han eller hun putter i dyret, sier Lang Ree.

Prosjektlederen mener derfor at å redusere metanutslippene er økonomisk lønnsomt.

– Dette er både økonomisk og bærekraftig lønnsomt, sier han.

Les mer: Norsk husdyravl gjør melkekyr over hele verden mer klimavennlig

Geno prosjektleder, Sverre Lang-Ree. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

En mer effektiv produksjon gagner både forbruker og bonde

Selv om mange er utålmodige etter klimakutt, minner prosjektlederen om at avl er et langsiktig arbeid.

– Effekten av denne jobben kan vi først se når disse oksene her får avkom som kommer i produksjon. Det tar 3-4 år før de får en kvigekalv i mjølkeproduksjon, forklarer Lang-Ree.

Han forklarer at metanmålerprosjektet nå rulles ut sakte, men sikkert – og med store ambisjoner

– Litt avhengig av hvor store forskjeller vi finner, så tror vi at vi kan gi et betydelig bidrag i reduserte metanutslipp, forklarer han.

Se video fra teststasjonen i Øyer