Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.01.2020

Norske bønder kan bli storprodusenter av fornybar supergjødsel

Husdyrgjødsla er i dag hovedsakelig bløt og vanskelig å benytte annet enn i åpen åker og nyslått eng. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.01.2020

I Norge er vinteren lang og klimaet kaldt. - Det er bra hvis du vil utnytte husdyrmøkk til en raffinert supergjødsel, mener forskerbonden Knut Vasdal.

I Norge har vi en lang og kald vinter som gjør det krevende å produsere mat. Men hvis man vil produsere forbedrede gjødselprodukter er nettopp det kalde klima en fordel, mener Vasdal.

– Det er ikke ofte at vi opplever at lang vinter er en produksjonsfordel. Men i Norge produseres mye av gjødsla innendørs under vinterhalvåret og blir lagra. Kulden gjør at de biologiske prosessene går langsommere, forklarer han.

I andre land hvor kyrne går ute store deler av året blir lite av møkka lagret. I tillegg gjør varme temperaturer at møkka komposteres fortere.

– Det betyr at vi har store mengder tilgjengelig slik at vi kan få mest mulig biogass ut av møkka og utnytte næringsstoffene til gjødselprodukter, sier han.

Les mer: Melkebonde Knut Vasdal vil forbedre husdyrmøkka

Det blir mye møkk

Vasdal har siden 2010 forsket på ulike metoder for å få mer ut av husdyrmøkka si. Han produserer økologisk melk på gården sin i Skien I Telemark.

– Kyr kan ikke produsere melk uten at det blir mye møkk. Og det blir veldig mye møkk, sier han.

Bonden har funnet frem til noen metoder som trekker ut 95 prosent av vannet i husdyrmøkka slik at han sitter igjen med et konsentrert gjødselprodukt.

– Men med hjelp av biologiske prosesser og raffinerte teknikker kan vi omdanne gjødsla til helt andre produkter som vil ha mye større anvendelse andre steder, sier han.

Hør på podcast med Frida Johansen og Knut Vasdal:

Bedre utnyttelse av kumøkka er klimavennlig

Vasdal mener det er bra for bonden og klima om vi klarer å utnytte husdyrmøkka bedre.

I dag er husdyrgjødsel en kilde til klimagassutslipp. Ved å prosessere husdyrmøkka reduseres utslippene.

– Ved å ta ut metan får vi nullutslipp på gjødsla og med et gunstigere spredemønster på åkeren vil også lystgassutslippene minimeres, sier han.

Møkka kan eksporteres

Bonden mener det norske landbruket bør ha større ambisjoner for husdyrmøkka enn å bare la den fylle opp møkkakjellere.

– Her har vi en stor fordel med å være konkurransedyktig og kan eksportere denne typen produkter, sier han.

TINE ser også lyst på møkkaarbeidet

Forsknings og utviklingssjef i TINE, Eirik Selmer Olsen, har lenge fulgt med på arbeidet til Vasdal

– Vi i TINE har lenge tenkt at gjødsel er en mulig råvare for melkeprodusenter utover melk og kjøtt. Fraksjonering av gjødsel og samtidig utnyttelse av biogass kan være en måte å tenke rundt det på. Ny gjødselvareforskrift aktualiserer også dette, sier han.

Forskningssjefen mener at det norske landbruket er i en særstilling sammenlignet med andre land i Europa.

– I Norge har vi bosetting, infrastruktur og kompetanse over hele landet. Det gjør at nye løsninger kan fungere lokalt som småskala eller regionalt og oppskalert med stordriftsfordel. I Europa ville en kun valgt det siste med økt transport som resultat, sier han.

Se video av forskerbonden Knut :