Bærekraft, Teknologi

Publisert: 16.06.2020

Norske grønnsaker produsert i veksthus kan bli klimanøytrale

Publisert: 16.06.2020

Norsk tomat og agurk produsert i veksthus har stadig lavere klimagassutslipp. Forskere fra NIBIO ser nå på hvordan norske grønnsaker i veksthus kan produseres enda mer klimavennlig, og kanskje til og med klimanøytral!

Norske grønnsaker produsert i veksthus har et ufortjent dårlig klimaryke. Tall fra NIBIO viser at utslipp fra norske veksthus kan bli lavere enn i både Spania og Nederland. 

– Årsaken er at vi kan ha en svært effektiv produksjon i Norge, og vi i tillegg kan bruke fornybar energi til belysning og oppvarming fremfor fossil, sier forsker ved NIBIO Særheim, Michel Verheul. 

Verheul er prosjektleder for et stort prestisjeprosjekt, BioFresh, som skal se på hvordan norsk grønnsaksproduksjon i veksthus kan bli enda mer effektiv og klimavennlig. 

– I Biofresh-prosjektet forsker vi på fremtidens veksthus, nemlig et lukket system der vi tar vare på all energi og ikke lar noe gå til spille, sier han.

Lytt til Landbruk.no på øret om norsk tomatproduksjon

Et nytt system som regulerer klima i veksthuset gir effekt

Planter trenger lys, vann og CO2 for å vokse. Det er en prosess vi kjenner som fotosyntesen.

I Biofresh-prosjektet ser man på hvordan man optimalisere disse tre komponentene slik at plantene får det de trenger, når de trenger det, på en mest mulig energieffektiv måte.

For å få til det har de laget et reguleringssystem som følger med på fotosyntese, vannopptak, næringsopptak, temperatur og lys.

– Vi har laget et helt nytt system som regulerer klima i veksthuset slik at klima holder seg stabilt selv om forholdene endrer seg ute, sier Verheul.

Les mer: Norske tomater kan produseres mer bærekraftig i Norge enn i varmere land

Foto: Aurora Hannisdal

Michel Verheul, forsker ved NIBIO Sørheim. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Et lukket og energieffektivt system

En viktig del av prosjektet er at systemet er helt lukket og tar vare på all varme og energi.

– I konvensjonell produksjon bruker man lufteluker for å regulere varmen og fuktighet i veksthuset. Det som skjer da er at energi, varme og CO2 går tapt. I et lukket system holder vi lukene igjen og sparer på varmen slik at vi kan bruke den senere når temperaturen faller ute, forklarer Verheul.

Dette betyr at produksjonen bruker mindre energi til oppvarming og er derfor et svært energieffektivt system.

Se video fra tomatforskningen på NIBIO Særheim

LED – lys gir bra avling

I Norden er naturlig sollys en begrenset ressurs. Forskerne bruker derfor lamper for å kompensere for lite sollys på høsten og vinteren.

– Elektrisk lys er veldig effektivt fordi det lager både varme og lys, sier Verheul.

Planter er ikke avhengig av sollys, de vokser fint med lys fra lamper. Lampene henger mellom plantene slik at bladene får direkte lys på seg.

– Vi ser at ved bruk av LED-lys så får vi 20 prosent høyere avling, både sommer og vinter, sier Verheul.

Systemet gir minimalt med sykdommer

Fordelen med et stabilt og lukket produksjonssystem er ikke bare energisparing og høyere avlinger. I et stabilt klima er det mindre sjanse for at plantesykdommer får utvikle seg.

– I et kontrollert og stabilt klima vil ikke sykdommer oppstå og dermed trenger vi ikke bruke kjemiske plantevernmidler, forklarer han.

Norsk tomatproduksjon har et ufortjent dårlig klimarykte. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Ingen karbon ut er klimavennlig

Verheul mener et lukket veksthussystem drevet på elektrisk og fornybar energi vil være karbonnøytralt. Det betyr at man ikke tilfører noe karbon i atomosfæren.

– Vi sparer på energien og ved å holde lukene igjen vil vi kunne holde en høyere konsentrasjon av CO2 inne i veksthuset, sier han.

Forskerne ser også på metoder der produksjonen kan forbedres ved å fjerne CO2 direkte fra atmosfæren.

– Vi samarbeider også med et firma som har utviklet en teknologi der de henter CO2 fra lufta og tilfører den til veksthuset. Planter trenger CO2 for å vokse. Lykkes vi med det kan veksthusproduksjon bli karbonnøytral, sier forskeren.

Målet er økt norsk og grønn produksjon

Forskeren har tro på at med det nye produksjonssystemet kan norske produsenter øke produksjonen av norske grønsaker i veksthus.

– Hvert land må bruke sine naturlige fordeler. I Norge har vi mye fornybar energi. Det er derfor mer fornuftig å produsere grønnsaker i veksthus med lys i Norge enn fra land med høyere produksjonsutslipp, avslutter han.

FAKTA OM BIOFRESH

BioFresh er et forskningsprosjekt som ser på fremtidens veksthus. 

NIBIO Særheim leder prosjektet 

Forskningspartnere er Nofima, PlantChem, Universitetet i Stavanger og Brandgarden. 

Forskere fra Wageningen, Hasselt University, NMBU og Norges Gartnerforbund deltar også i prosjektet.