Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Den norske grisen er en skikkelig klimagris

Den norske grisen er en fôreffektiv gris som sparer 7,5 prosent av Norges kornareal. Foto: Norsvin

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Den norske slaktegrisen bruker i dag 80 kilo mindre fôr på å nå slaktevekta enn den gjorde for 50 år siden. En mer fôreffektiv gris betyr en mer klimavennlig kjøttproduksjon.

Det at griserasene er fôreffektive har mye å si for klimagassutslippene i produksjonen.

Det mener forsker på avl og genetikk på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Laila Aass.

– Når slaktegrisen bruker mindre fôr for å nå ønsket slaktevekt, så bidrar det til å redusere klimagassutslippene, sier Aass.

Les mer: Norsk landbruk er klimasmart landbruk

Fôreffektiv gris sparer 7,5 prosent av Norges kornareal

Den mengden fôr som slaktegrisen spiser mindre i dag utgjør faktisk 7,5 prosent av Norges samlede kornareal.

I tillegg kommer reduksjon av klimagassutslippene knyttet til fôrproduksjonen.

– Det er knyttet klimagassutslipp til fôrproduksjonen både i form av energi fra innhøsting av korn og bearbeiding av kraftfôr, så når grisen spiser mindre kraftfôr reduserer vi disse utslippene, forteller Aas.

Les mer: Norske samvirkebønder er grisegode på svineavl

Den norske grisen er en glad klimagris. Foto: Norsvin

Avl er et kraftig klimaverktøy

I klimasammenheng er avl et svært kraftig verktøy i matproduksjonen.

Den norske griseavlen er moderne og høyteknologisk noe som har vært viktig for utviklingen av den klimavennlige grisen.

– Husdyravl er et viktig verktøy for klimavennlig husdyrproduksjon. Norske bønder har drevet med fornuftig avlsarbeid på gris, ku og sau gjennom mange tiår der man har vektlagt fôrutnytting, helse, fruktbarhet og livskraft i tillegg til produksjon. Slike husdyr er også de mest klimavennlige, sier Aass.

Les mer: Avl og bioteknologi er et undervurdert klimatiltak

Mer forskning blir viktig i fremtiden

Forskning innen husdyrernæring har også bidratt sterkt i samme retning. Aass tror forskning, utvikling og avlsarbeid kommer til å bli enda viktigere framover.

– Ny teknologi spiller helt klart en viktig rolle framover. Husdyravl er et viktig verktøy for enda mer klimavennlig matproduksjon. Her tror jeg spesielt nye målemetoder vil muliggjøre inkludering av nye egenskaper.

Les mer: Norsk svineavl er høyteknologisk

Mer bærekraftig avl framover

Bærekraftig avl handler om å avle på robuste og friske dyr som tåler skifte i miljø og fôrtyper og som i størst mulig grad kan utnytte nasjonale fôrressurser.

I tillegg må avlsarbeidet foregå med minst mulig tap av genetisk variasjon, mener Aas.

– Selv om norsk husdyravl er blant de aller mest bærekraftige i internasjonal sammenheng er det alltid mulig å bli bedre. Jeg tror det blir helt nødvendig å fokusere enda mer på bærekraftig husdyravl i framtiden, avslutter hun.