Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 14.03.2017

Norske kyllingskrotter kan bli verdt millioner

Kyllingen består av mer enn bare filet, vinger og lår. Bioco er et viktig prosjekt i den nye bioøkonomien og viser hvilke enorme muligheter som ligger i norske råvarer. Foto: Foto: Arne Egil Tønset/NRK

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 14.03.2017

Med ny teknologi kan vi utnytte råvarene i enda større grad enn tidligere. Et konkret eksempel som viser potensiale i dette er norsk landbruks prestisjeprosjekt Bioco.

Bioco er et samarbeidsprosjekt mellom Felleskjøpet Agri og Nortura som går ut på å benytte ny teknologi kalt enzymatisk hydrolyse til foredling av skjærebein av kylling og kalkun.

Prosessen har tidligere blitt brukt på fisk, men forsøk på kylling er aldri blitt gjort før.

Les mer: Norsk landbruk skaper verdier på hele dyret

Kyllingbein kan bli til proteinbar

Bein og andre ikke-spiselige rester av kylling- og kalkunproduksjon har frem til nå blitt malt opp og brukt i fôrproduksjon. Ved å bruke den nye teknologien kan samarbeidspartnerne hente ut protein i restråstoffet.

– Dette et veldig spennende prosjekt som går ut på å bruke teknologien enzymatisk hydrolyse til foredling av skjærebein fra fjørfe for å produsere hydrolysert protein, fett og sediment. Spesielt hydrolysatet har mange spennende anvendelsemuligheter innenfor næringsmiddelindustrien, sier Heidi Alvestrand i Norilia.

Norilia er Nortura sin datterbedrift og håndterer såkalte «plussprodukter». Plussprodukter er alt som er igjen etter slakteprosessen og som tidligere ble sett på som avfall.

Les mer: Det finnes ikke avfall i norsk landbruk

I første omgang vil proteinet bli brukt i dyrefôr men partnerne mener at på sikt kan det også bli brukt i menneskemat, som ernæringstilskudd, proteinpulver og proteinbarer til helse- og sportsmarkedet.

Norskprodusert fet og sedimenter kan erstatte råvarer som blir importert i dag.

Med ny teknologi kan norske fjørfebein bli en viktig ingrediens i sports- og helseprodukter. Foto: Arne Egil Tønset/NRK

Et prosjekt som tar oss inn i det grønne skiftet

Testfabrikken Bioco skal bygges vegg i vegg med Norturas eksisterende slakteri på Hærland. Etter planen skal anlegget stå klart i januar 2018.

Målet med prosjektet er å finne nye foredlingsmuligheter for den norske bondens råvarer og utvikle bærekraftige løsninger for økt verdiskaping.

Partnerne anslår at verdensmarkedet er på 76 000 tonn protein il en verdi av 8 milliarder kroner.

– Dette er et svært spennende prosjekt og samarbeid som favner bredt både i landbruket og kjøttindustrien. Satsingen kan kobles direkte mot det grønne skiftet og fokuset på klima- og miljøvennlig omstilling. Vi øker andelen norske råvarer i blant annet kraftfôr og vi følger trender i samfunnet som går mot et stadig økende fokus på kortreiste næringsstoffer, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Les mer: Norsk tarm eksporteres til Europa

Fra lav til høy verdi

Administrerende direktør i Norsk landbrukssamvirke, Ola Hedstein, mener Biocoprosjektet er et perfekt eksempel på mulighetene innen bioøkonomien.

– Bioco viser hvilke enorme muligheter som ligger i norske råvarer. Det handler om å ta et råstoff det er lav verdi på og skape det om til produkter med høy verdi. Dette er et bærekraftig prosjekt som gir miljøgevinster, er lønnsom og helnorsk, sier Hedstein.

Les mer: 10 konkrete eksempler på bioøkonomien