Bærekraft, Klima

Publisert: 30.06.2020

Norske sauebønder avler frem en mer klimavennlig sau

Publisert: 30.06.2020

Få næringer er så bærekraftige som norsk produksjon av sau. Likevel skal avlsorganisasjonen Norsk Sau og Geit ta ytterligere grep for en enda mer bærekraftig sau. Er det mulig å avle frem en sau som raper mindre metan?

Verden står overfor store utfordringer med klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Skal vi nå klimamålene, må alle næringer bidra – også landbruket.

Det har avlsorganisasjonen Norsk Sau og Geit tatt på alvor.

– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal selvsagt ta sin del, sier avlssjef i Norsk Sau og Geit, Thor Blichfeldt.

Nå har de satt i gang et stort forskningsprosjekt for å se om det er mulig å avle frem en sau som slipper ut mindre metan.

Lytt til landbruk.no på øret for å høre mer om klimaarbeidet til Sau og Geit

Vi må finne de sauene som slipper ut minst metan

Landbruket står for omtrent 8 prosent av Norges totale utslipp. Omtrent halvparten av dette er metanutslipp fra kua, sauen og geita.

Metangassen er naturlig utslipp kommer naturlig fra dyras fordøyelsessystem.

Blichfeldt tror nå det er mulig å avle frem dyr som slipper ut mindre metan. Men, for å gjøre det må de vite hvilke sauer som slipper ut lite metan – på individnivå.

– Vi tror det er arvelige forskjeller i hvor mye metan dyrene slipper ut. Ved å måle utslippene på individnivå kan man plukke ut avlsdyr som sørger for at neste generasjon blir mer klimavennlig, forklarer han.

Les mer: Omstillingsdyktige norske sauebønder tar klimakrisen på alvor

Metanmåleren rulles ut på norske veier til høsten for å måle metanutslipp fra norske sau og lam. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

En lastebil med 10 kamre skal finne de beste sauene

I løpet av våren har Blichfeldt og kollegaene bygget om en lastebil til å bli en topp moderne forskningsstasjon.

Inne i lastebilen har de plassert 10 gasstette kamre hvor de skal måle hvor mye metan hver enkelt sau raper ut. For å gjøre nøyaktige målinger må en sau stå i kammeret i 50 minutter.

Planen er at i løpet av to år skal hele 3000 sau bli målt på rundt 60 gårder over hele Norge.

Sauene har det ikke vondt i kammeret

Helge Olaf Aas fra Eidsvoll er en av bøndene som deltar i prosjektet.

– Sauene har det ikke vondt inni kammeret. Hadde de blitt redde, hadde vi sett det og de ville vært mye mer urolig, beroliger bonden.

Sauene til Aas er de første som får prøve lastebilen og er uvitende om at de er med på noe stort innenfor næringens klimaarbeid.

– For meg som bonde er metanmåleren viktig for vi må ta grep vi også når det gjelder klimatiltak i Norge. Jeg håper vi gjennom avl klarer å redusere det naturlige metanutslippet fra sau, sier han.

Aas mener kampen mot klimaendringene er viktig for landbruket.

– Bønder lever av og med klima, så er det noen som er opptatt av det, så er det vi! Vi var opptatt av været lenge før YR kom, sier han.

Les mer: Norsk lam er noe av det mest bærekraftige du kan servere

Se video:

Metanmåleren skal måle 3000 sau i to omganger

I september setter Metanmåleren ut på Norgesturné for å måle metanutslippet fra sau på norske gårder.

Hvis vi klarer å redusere metanutslippet fra sauen vil det ha en umiddelbar positiv effekt på Norges bidrag til den globale oppvarmingen, sier avlssjefen optimistisk.

Men, han advarer mot raske løsninger i avlsarbeidet.

– Avl er alltid et langsiktig arbeid og ikke egnet for de store revolusjoner. Men vi går stødig framover, og i løpet av noen år så har vi gjort en forskjell, avslutter han.