Bærekraft, Teknologi

Publisert: 16.06.2020

Norske tomater kan produseres mer bærekraftig i Norge enn i varmere land

Norsk tomatproduksjon har et ufortjent dårlig klimarykte. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Publisert: 16.06.2020

Mange tror det er lite bærekraftig å produsere tomat og agurk i Norge. Det er faktisk helt feil. - Norske tomater kan produseres med mindre CO2-utslipp, vann og plantevernmidler enn de fleste andre land, sier forsker ved NIBIO Sørheim, Michel Verheul.

Til tross for det mange tror er norske tomater og agurker mer klimavennlig produsert i Norge enn i mange andre land.

NIBIO har utviklet en produksjonsmetode for helårsproduksjon av tomat og agurk produsert i norske veksthus som gir en avling som er 5 ganger større enn i Spania og 50 % høyere som i Nederland, per arealenhet.

– Helårsproduksjon av norske tomater har et klimavtrykk på 1,2 kg CO2-ekvivalenter per kilo tomat. Spanske tomater har et klimaavtrykk på 1,6 kg, mens Nederlandske tomater har et utslipp på 2,3 når man regner med transport til Norge, sier Verheul.

Les mer: Norske grønnsaker produsert i veksthus kan bli klimanøytrale

Bruker mindre vann på tomater i Norge enn i Spania

I tillegg til CO2-utslipp brukes det enorme mengder med vann for å produsere spanske tomater. Spania er i tillegg et av de landene i Europa som har størst utfordringer med mangel på vann.

– I Norge, hvor vi har mye vann, bruker vi bare 10 liter vann per kilo produsert tomat. I Spania går det med hele 60 liter vann per kilo tomat. Årsaken er at vannet fordamper i det varme klimaet, sier Verheul.

Et annet miljøproblem er at tomater i Spania dyrkes i billige veksthus av plast som må skiftes hvert tredje år. Det gir stor plastforurensing.

Se video fra tomatforskningen på NIBIO Særheim

Lite sykdom i Norge på grunn av klimaet

I Norge er vi heldige som har et kaldt klima der mange skadedyr ikke trives. Det gjør de derimot i land lenger sør i Europa.

– Der Spania bruker mye sprøytemidler for å få bukt med mugg og skadedyr, brukes det svært lite kjemiske plantevernmidler i Norge. I norske veksthus har de fleste gått over til å bruke biologiske innsatsmidler mot eventuelle skadedyr, sier forskeren.

Norsk tomatproduksjon har et ufortjent dårlig klimarykte. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Vi bør dyrke klimavennlige tomater i Norge

I dag importerer vi hele 70 prosent av tomatene vi spiser.

– Ved å importere fra land som Spania og Nederland bidrar vi til klimaforurensing i andre land. Og det mens vi har mye bedre muligheter til å dyrke klimavennlige tomater her i Norge, avslutter Verheul.

Lytt til Landbruk.no på øret om norsk tomatproduksjon