Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Nullutslippsgården er nærmere enn du tror

Norske bønder tester ut mer enn gjerne klimavennlige løsninger. Foto: Aurora Hannisdal

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Landbruket står i dag for omtrent 8 prosent av de norske klimagassutslippene. På teknologikonferansen LandTek 2019 kan du bli kjent med teknologier som vil redusere utslippene fra landbruket og bønder som ivrer etter å ta de i bruk.

Klimaendringene er vår tids største utfordring og landbruket har frivillig forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 millioner CO2 ekvivalenter innen 2030.

Landbruk- og teknologikonferansen LandTek 2019 har derfor satt nullutslippsgården på programmet.

– På LandTek 2019 vil du få se at nullutslippsgården kan være nærmere enn mange tror. Mye av teknologien er her allerede eller er under utvikling, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Spennende forskning skjer nå

Metan den største utslippskilden fra landbruket. Metanutslippene kommer fra kua, sauen og geitas fordøyelsessystem.

– Nå foregår det mye spennende forskning på hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fra drøvtyggerne. Både avl og fôret dyrene spiser viser seg å påvirke nivået på klimagassutslippene, sier Klepp.

Les mer: Europas mest moderne forsøksfjøs er i Norge

Klimavennlig produkter til landbruket er på vei!

Samtidig som det forskes på klimaløsninger, er det også flere norske bedrifter som har satt i gang utvikling og kommersialisering av klimavennlige produkter til landbruket.

Selskap som Standard Bio lager biokull basert på restråstoffer, mens N2 Applied og bonde Knut Vasdal produserer teknologi som vil omdanne bondens husdyrmøkk til klimavennlige gjødselprodukter.

Les mer: Kunstig intelligens og maskinlæring på full fart inn i norske fjøs og binger

Bonde Knut Vasdal produserer teknologi som vil omdanne bondens husdyrmøkk til klimavennlige gjødselprodukter. Foto: Aurora Hannisdal

Kult at norske bønder vil teste ut

Fagsjefen synes det er særs gledelig at norske selskaper ligger langt fremme i teknologiutviklingen av klimavennlige løsninger for landbruket.

– Og minst like gledelig er det å se at norske bønder mer enn gjerne tester ut disse lavutslippsløsningene, sier han.

Flere av løsningene som presenteres på LandTek 2019 er allerede rullet ut på norske gårdsbruk.

– Hvis løsningene fungerer på norske gårdsbruk, er det ingen grunn til at de ikke vil fungerer i utlandet. Når disse løsningen har tatt av internasjonalt, da kan vi virkelig slå oss på brystet å si at vi har gjort en forskjell til klimaets beste, avslutter han.

FAKTA OM LANDTEK 2019

  • LandTek 2019 arrangeres 30.-31. oktober 2019 på Thon Hotel Storo