Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.02.2020

Ny handelspolitikk kan styrke norsk matproduksjon

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.02.2020

Hvis handelspolitikken gjør det lønnsomt å produsere mat på en bærekraftig måte så kan norske bønder og norsk matindustri gå lysere tider i møte. En ny studie viser at dette kan la seg gjøre.

I fremtiden må verden produsere betydelig mer mat, og produksjonen må foregå på en mer klimavennlig og bærekraftig måte enn i dag.

– Norsk matproduksjon er trolig i verdenstoppen når det gjelder bærekraft. I tillegg har norske bønder forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser betraktelig, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke.

Les klimavtalen til Bondelaget og Regjeringen

Vi kan bli utkonkurrert av mindre bærekraftig mat

Det koster imidlertid mer å produsere mat på en bærekraftig måte.

Norske grønnsaker, meieriprodukter, biff og andre jordbruksvarer blir stadig mer utsatt for konkurranse fra utenlandske billige varer.

Hvis det ikke stilles samme krav til bærekraft for disse produktene som til norske varer, så taper norske produsenter som følge av urettferdige konkurransevilkår.

– De som gir blaffen i dyrevelferd, bruker mye medisiner og sprøytemidler, og ikke trenger ta hensyn til klimagassutslipp eller andre miljøproblemer kan spare penger, forklarer Sletnes.

Eksperter foreslår justeringer i handelspolitikken

En studie som European Centre for International Political Economy har utført for Norsk Landbrukssamvirke viser at noen justeringer i handelspolitikken kan bidra til å hindre import av mat som har lavere standard enn norske produkter.

Lenke til rapporten fra European Centre for International Political Economy

– Dette kan være en mulighet til å styrke norske matprodusenter i konkurransen. Samtidig kan ny handelspolitikk gjøre det lønnsomt å produsere mat på en måte som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til bærekraftig utvikling, sier Sletnes.

Norge kan lære av andre land

Studien viser at det pågår mye arbeid rundt omkring i verden for å endre handelspolitikken i en mer bærekraftig retning.

Særlig EU er i førersetet med å utvikle handelspolitikk som skal gjøre bærekraftig jordbruk lønnsomt. Norge anbefales å dra nytte av våre naboers arbeid på dette området.

– EU har kommet lengre enn Norge i å legge vekt på bærekraft i sine frihandelsavtaler. Det pågår også en intens politisk debatt i Brussel om hvordan EU skal hindre import av mat som ikke holder EU-standard med hensyn til produksjonsmetoder, sier Sletnes.

Les mer: Kan norsk landbruk bidra til å legge bærekraft som premiss i handelspolitikken?

Se video om norsk landbruk er i mot handelsavtaler?

Det må stilles klare og presise krav

For at handelspolitikken skal kunne premiere bærekraftig produserte varer kan det enten legges avgift på importerte varer som ikke holder mål, eller det kan stilles minstekrav til en vare for å slippe den inn i landet.

Les mer: Skal vi nå målet om bærekraftig matproduksjon må handelspolitikken endres

EU skal innføre en importavgift på klimautslipp

Myndighetene i EU har bestemt seg for å utvikle og innføre en klimaavgift ved EUs yttergrense. Denne skal hindre karbonlekkasje, gjøre importerte varer med høyere utslipp av klimagasser dyrere, og bidra til å redusere global oppvarming.

– Det er også mulig å utvikle standarder som definerer hva som tolereres, det vil si minstekrav, når det gjelder bruk av antibiotika, plantevernmidler, behandling av husdyr, behandling av arbeidstakere og andre forhold, sier Sletnes.

Vi må stille like strenge krav til utenlandsk mat

Fagsjefen mener derfor at Norge ikke bør tillate import av mat som er produsert på en måte som norske bønder og matindustri ikke har lov til å gjøre.

– Vi kan ikke tilrettelegge for de som skyver kostnader og belastninger over på andre eller premiere de som tar snarveier, med de konsekvenser det har for folkehelse, arbeidsforhold, klima og miljø, avslutter fagsjefen i Norsk Landbrukssamvirke.