Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 11.02.2020

Nye norske sorter i frukt og grøntdisken

Ikke alle liker den skarpe løksmaken. Bonde Per Odd Gjestvang fikk derfor ideen om å utvikle en ny og mildere løk. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 11.02.2020

Det ligger et stort potensial for produktutvikling i norsk frukt- og grøntsektor. Flere nye sorter testes nå ut med mål om økt verdiskapning, produksjon og forbruk.

Frukt og grøntsektoren er i vekst. Det merker vi også på importen som har økt de siste årene.

For å bidra til at frukt- og grønt som er produsert i Norge også skal øke deler Grofondet årlig ut 10 millioner kroner til grønne, norske prosjektideer. Samvirket Gartnerhallen er en av aktørene som tildeler bønder midler igjennom dette fondet.

Nye sorter kan gi økt norsk produksjon

Flere av prosjektene Grofondet støtter har som mål å innovere i den norske frukt- og grønt disken.

Grofondets mål er å doble forbruket av norsk frukt, bær og grønnsaker og øke omsetningsverdien med hele 150 prosent!

– Å øke norskandelen er viktig! Søken etter nye sorter og smaker er derfor viktige tiltak for å nå disse målene, sier leder for Grofondet Inger Longva Birkevold.

Forbruker vil ha løk!

Et av fondets pågående prosjekter er å utvikle en ny norsk søtløk.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vang gård, Gartnerhallen, NIBIO, BAMA og Norgro.

– Det et stort potensial for økt forbruk av løk med en type som ikke oppleves så sterk. Ideen er derfor å utvikle en norsk søtløk, sier prosjektleder og grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang på Vang gård.

Løkforbruket i Norge har de siste årene steget fra 4 til nesten 7 kg per person.

I dag er om lag 3/4 av løken som omsettes norskprodusert. Det er med andre ord fortsatt potensial for å økt den norske produksjonen.

– Ofte syntes barn og unge løk er litt for sterkt, derfor skal vi nå utvikle en norsk søtløk, sier bonde Per Odd Gjestvang ved Vang Gård. Foto: Aurora Hannisdal

Norges første søtpotet

Birkevold forteller om et annet prosjekt som har fått støtte av Grofondet – nemlig å forsøke å dyrke frem søtpotet i Vestfold.

Tidligere har alt forbruket vært basert på import, men en samvirkebonde fra Vestfold har altså gjort forsøk med å dyrke den på norsk jord for aller første gang.

– Vi er opptatt av å produsere mat i Norge. Det er viktig for selvforsyningsgraden, matkultur og verdiskaping, sier søtpotetbonden fra Vestfold, Åsmund Bjertnæs.

Etter flere år med testing og feiling kan vi nå finne de første norske søtpotetene i butikkhyllen. I første omgang er det tilgjengelig i Vestfold, Oslo og Akershus.

Dyrking i tunnel kan gi nye norskproduserte sorter

Flere bønder får støtte fra Grofondet for å prøve ut dyrking av jordbær, plommer og andre frukt- og bærsorter i tunnel.

Tunnelproduksjon kan bidra til mer stabile avlinger og en større forutsigbarhet i leveransene. Det betyr mer og et større utvalg av norsk frukt, bær og grønnsaker i butikkene!

Lederen for Grofondet forklarer at dersom prosjektideen skal komme seg igjennom nåløyet må prosjektet ha fokus på nye muligheter eller å løse en utfordring i bransjen.

Prosjektene blir videre vurderer ut ifra potensial for verdiskapning, forbruksøkning og i hvilken grad det er problemløsende og innovativt. Det handler om å være fremtidsrettet og problemløsende på en økonomisk lønnsom og bærekraftig måte, avslutter Birkevold.

FAKTABOKS

Grofondets formål:

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien