Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Nytt nettverk skal sette biokull på agendaen

Biokull er brent biomasse, ligner litt på vanlig grillkull og kan bidra til å løse mange utfordringer. Foto: Scanpix

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Biokull kan bli Norges nye industrieventyr. Et nytt nettverk av skogeiere, industrieiere, avfallseksperter, jordbruksaktører og forskingsaktører har gått sammen for å få litt fortgang i sakene.

Biokull har blitt løftet frem som en løsning for å redusere klimagassutslipp i industri og jordbruk, samtidig som det kan bli en helt ny industrigren i Norge.

– Vi har etablert et nettverk for at vi sammen raskere vil kunne etablere en solid verdikjede for produksjon og anvendelse biokull i Norge, sier prosjektleder for Norsk biokullnettverk, Knut Skinnes.

Hva er biokull?

Biokull er biomasse som varmes opp ved høye temperaturer uten oksygen. Denne prosessen kalles pyrolyse.

– Biokull kan bidra til å løse flere av de største utfordringene vi står ovenfor, sier prosjektlederen.

Les mer: Er biokull løsningen vi alle har ventet på?

Bruk av biokull reduserer klimaendringene

Skinnes mener biokull vil bli ettertraktet i fremtiden fordi det har flere positive effekter for klima og miljø.

– Biokull er et av tiltakene vi har for å redusere klimaendringer og er ved hjelp av fotosyntesen en av de mest kostnadseffektive metodene vi har for karbonfangst og lagring, sier Skinnes.

Prosjektlederen mener biokull også vil være et viktig klimatilpasningstiltak når vi vet været vil by på mer usikkerhet og større utfordringer i fremtiden.

– Biokull gjør jorda mer robust for ekstremvær som tørke og flom fordi det har en spesiell evne til å holde på vann og næringsstoffer. På grunn av dette vil det kunne bidra til økte avlinger, og redusere risikoen knyttet til ekstremvær, og det er derfor også en viktig bidragsyter til matsikkerheten vår, sier han.

Les mer: Bruk av biokull i norsk industri kan redusere store mengder klimagassutslipp.

De mest aktuelle råstoffene for produksjon av biokull er halm og trevirke. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Flere må bruke biokull for å snu trenden

Til tross for at biokull har mange positive effekter, er det fremdeles få som har tatt det i bruk. Skinnes tror at ved at flere av de ledende aktørene i feltet går sammen i et nettverk kan de snu trenden.

– Dette er et felt med mye som er nytt for de fleste, men alle har noe å bidra med, og alle har noe å hente fra dette samarbeidet, sier han.

Les mer: Vil kua spise biokull?

Nettverket vil få fart på den sirkulære økonomien i Norge

Nettverket har satt seg flere ambisiøse mål for fremtiden.

– Våre mål er å etablere en bærekraftig verdikjede for produksjon og anvendelse av biokull i Norge. Vi skal bidra til redusert avfall i samfunnet, og få fart på den sirkulære økonomien. Vi vil bidra til økt verdiskapning for bioressursene og flere grønne arbeidsplasser i Norge, sier Skinnes.

Pyrolyse og biokull vil også bli viktig for avfallsbransjen, mener prosjektlederen.

– Vi mener biokull vil være en viktig brikke for å gå mot et samfunn uten avfall, der vi utnytter våre ressurser til det fulle. Biokull i landbruket vil bidra til å gjøre kretsløpet komplett, da det ender opp som nye innsatsmidler i bioproduksjoner, sier han.

Les mer: Standard Bio omdanner avfall til biokull

Skogeierne vil bruke mer av norsk skog

Norges Skogeierforbund er en av aktørene som har blitt medlem av nettverket.

– Vi jobber for at vi skal foredle mer av det norske tømmeret i Norge. Norsk biokullnettverk ble nylig opprettet, og kan spille en viktig rolle her, sier rådgiver i Skogeierforbundet, Erlend Grøner Krogstad.

Grøner Krogstad mener biokull vil spille en stor rolle i å erstatte fossilt kull, samtidig som det kan bidra til karbonlagring og jordforbedring.

– At vi utnytter sagtømmeret her i landet er god ressursutnyttelse fordi det gir biprodukter til annen industri, for eksempel til produksjon av biokull. For å lykkes med biokull må vi løfte verdikjeden sammen, sier han.

Les mer: Vi redder ikke klima ved å la den norske skogen stå.

Er du interessert i å lære mer om biokull så bli med på LandTek2019!