Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.06.2018

Økt bruk av utmarksbeite er vinn-vinn-vinn!

I dag ligger store utmarksressurser ubrukt. Det kan ny beiteteknologi bidra til å gjøre noe med. Foto: Anne Berntsen/NoFence

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.06.2018

God dyrevelferd, fine kulturlandskap og økt matproduksjon på norske ressurser. Økt bruk av utmarksbeite er vinn-vinn-vinn, sier oppfinner av ny beiteteknologi.

– I dag er det store ressurser som ligger i utmarka som ikke blir utnyttet. Det er veldig trist, sier Oscar Hovde Berntsen.

Hovde Berntsen er oppfinneren og teknisk sjef av NoFence – en helt ny, norsk beiteteknologi. Nemlig et virtuelt gjerde!

Hva er et virtuelt gjerde?

Et virtuelt gjerde er et gjerde som ikke er satt opp fysisk, men som kun eksisterer digitalt. Bonden tegner opp et kart via en applikasjon på mobiltelefonen og med det er gjerdet på plass!

– Vi henger en elektronisk bjelle på geita. Går den ut av beiteområdet sitt så får de en advarsel, da begynne bjella å pipe. Går de ikke tilbake så får de et lite strømstøt, sier han.

Mener virtuelle gjerder er bedre for dyrevelferden

Hovde Berntsen har lite til overs for fysiske gjerder da han mener de er dyre å sette opp og vedlikeholde. I tillegg kan både husdyr og ville dyr sette seg fast.

Oppfinneren mener virtuelle gjerder er bedre for dyrevelferden.

– Jeg vet ikke med deg, men jeg ville satt opp et fysisk gjerde der det var enklest for meg å gjøre jobben. Altså der det er flatt, ikke midt i en steinrøys. Men, det er jo der geita ønsker å være, sier han.

Med virtuelle gjerder og elektroniske bjeller på geita kan det bli lettere å utnytte utmarksressursene til matproduksjon. Foto: Anne Berntsen/NoFence

Geiter på sommerjobb for kommunen

I sommer skal geitene til Hovde Berntsen på sommerjobb for kommunen.

Ikornneset Fornminnepark er et kulturhistorisk viktig område med bosetting fra vikingtiden.

– Geitene mine har fått i jobb å gnage ned busker og kratt på Ikornneet for å holde området åpnet og fint. Ingen andre enn beitedyr klarer det, sier han.

Sikrer vakkert landskap og økt matproduksjon

Mens geitene er på sommerjobb sørger de ikke bare for fine kulturlandskap, men de spiser seg også fete.

– Vi som jobber med NoFence ønsker at utmarka skal utnyttes om en ressurs for matproduksjon. I Norge har vi 14 ganger mer beiteareal enn dyrka mark, men bare halvparten er i bruk. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier han.

Utmarka som beiteressurs er et kinderegg

Per i dag er det virtuelle gjerdet kun godkjent på bruk av geit, men de tester også teknologien på storfe

– Når vi bruker utmarka som beiteressurs så får beitedyra det som de vil ha det, folk som ønsker seg fine landskap får det slik som de vil ha det, og så får vi økt matproduksjon på lokale ressurser. Det er vinn, vinn og til og med vinn, det, avslutter han.

Les også: Skal vi importere maten vår eller utnytte egne ressurser?