Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 21.04.2017

Økt bruk av skog reduserer utslipp

Utnytter man mulighetene for industriell vekst i norsk skog, kan man øke CO2-opptaket med 3 millioner tonn CO2 per år allerede i 2050. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 21.04.2017

Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre kan føre til en utslippsreduksjon på inntil 9,5 millioner tonn CO2 per år om hundre år.

– Dersom vi erstatter produkter som lages av olje med produkter som lages av trevirke, erstatter energi basert på olje og kull med fornybar energi fra biomasse, og samtidig sørger for at lageret av karbon i de norske skogene holdes konstant over tid – da har vi gjort svært mye for å redde klimaet, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer: Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig ut?

Skog og annet trebevokst areal utgjør i dag 43 % av landarealet i Norge. Mesteparten av skogarealet finner vi i Hedmark, Nord-Trøndelag og Nordland. I skogen står det 900 millioner kubikkmeter med tømmer.

– I Norge har det vært en tredobling av stående volum de siste 90 årene. Det vokser mer enn vi tar ut. Årlig tilvekst i skogen er på 25 millioner kubikkmeter. 25 millioner kubikkmeter med muligheter, sier Sletnes.

Stort potensiale for å øke skogproduksjon i Norge

I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er det bærekraftig grunnlag for å øke uttaket av tømmer fra de norske skogene til minst 15 millioner kubikkmeter årlig. Dette tilsvarer en økning på 35 % sammenlignet med den gjennomsnittlige avvirkningen de siste årene.

Det er også potensiale for å øke skogproduksjonen i Norge. Dette kan gjøres ved å plante på nye arealer, plante tettere på eksisterende skogarealer, gjøre plantene bedre og gjødsle bedre.

– Utnytter man disse mulighetene for industriell vekst, kan man øke CO2-opptaket med 3 millioner tonn CO2 per år allerede i 2050, sier fagsjefen.