Bærekraft, Klima

Publisert: 30.06.2020

Omstillingsdyktige norske sauebønder tar klimakrisen på alvor

Sauebonde Hans Olaf Aas Fra Eidsvoll er klar for å gjøre nye ting for å redusere klimagassutslipp fra sin produksjon. Foto: Aurora Hannisdal

Publisert: 30.06.2020

Tilliten til norske forbrukere er viktig for norske saueprodusenter. Derfor tar de nå grep for å redusere klimagassutslipp fra norsk saueproduksjon med å avle frem mer klimavennlige dyr.

Verden står overfor store klimautfordringer og norske forbrukere ønsker å bidra til å redusere utslipp.

– Tillit fra forbrukerne er viktig. Sauekjøtt og lammekjøtt hadde lenge høy tillit og så ble det plutselig noe negativt når klimadebatten kom. Det må vi gjøre noe med, sier avlssjef i Norsk Sau og Geit, Thor Blichfeldt.

Les mer: Norsk lam er noe av det mest bærekraftige du kan servere

Drøvtyggerne raper metan

Landbruket står for omtrent 8 prosent av norske klimagassutslipp. Drøvtyggerne står for halvparten av landbrukets utslipp.

Nå ønsker avlsorganisasjonen Norsk Sau og Geit å redusere utslippene fra norsk saueproduksjon ved avle frem dyr som spiller ut mindre metan.

– Vi bare må forholde oss til fakta. Metan er en sterk klimagass. Vi ønsker å ha sau og kyr i Norge, og vi vil jobbe for at de skal slippe ut mindre metan, sier Blichfeldt.

Les mer: Norske sauebønder avler frem en mer klimavennlig sau

Se video:

Norsk Sau og Geit skal sjekke om en mer klimavennlig sau kan avles frem

Avlsorganisasjonen har nå satt i gang et stort avlsprogram der de skal måle metanutslipp fra 3000 norske sauer over hele landet.

– Måler er å finne ut om det er noen sauer som slipper ut mindre metan enn andre, og om forskjellene mellom dyr har en genetisk bakgrunn. Er forskjellene arvelige kan metanutslipp bli en egenskap i avlsmålet på sau, forklarer Blichfeldt.

Blichfeldt opplever at norske bønder er positive til tiltak som reduserer klimagassutslippene fra produksjonen og er ivrige etter å komme i gang.

– Den norske bonden er omstillingsvillig og de aller fleste er med, sier han.

Norske sauebønder må legitimere at vi er her

En av bøndene som er med i prosjektet, er Helge Olaf Aas som driver en avlsbesetning på Aas i Eidsvoll.

Bonden mener metanprosjektet er viktig.

– Slike prosjekter er i 2020 viktig fordi vi må legitimere at vi er her. Vi må ta vårt ansvar for klima i Norge, sier han.

Han håper det kan bli mulig i fremtiden å redusere utslippene fra landbruket gjennom blant annet avlsarbeid.

– Vi har mange planer, og avl er bare ett av mange tiltak i skal gjøre frem mot 2030, sier han.

Les mer: Hvordan skal det norske landbruket tilpasse seg et klima i endring?

Sau på beite. Foto: Aurora Hannisdal

Bestemor bor ikke på landet, men på Stovner

Bonden mener det er en utfordring at forbrukerne i dag har mindre tilknytning til landbruket enn tidligere.

– Bestemor bor ikke på landet lenger, men på Stovner. Vi har en større oppgave nå enn før med må fortelle om det norske og bærekraftige landbruk, sier han.

Avlssjefen er enig og sier vi må også få frem de positive sidene med drøvtyggere.

– De bidrar til bærekraftig landbruk, beiting, kulturlandskap. Vi må huske på det positive også, og ikke bare det negative, sier Blichfeldt.

Lytt til landbruk.no på øret for å høre mer om klimaarbeidet til Sau og Geit

Norske bønder er villige til å redusere forurensning

Aas tror det norske landbruket vil lykkes med klimaarbeidet fordi norske bønder er omstillingsdyktige.

– Vi har bevist at vi er omstillingsdyktige og villige. Vi har lært mye, redusert forurensning og vi er ivrige når det kommer nye løsninger. Bønder er flinke på omstilling. Vi er ikke sidrumpa, selv om mange tror det, vi er faktisk veldig omstillingsdyktige, avslutter han.