Bærekraft

Oppdatert: 29.09.2020

Publisert: 25.09.2020

Poteten er viktig for norsk matsikkerhet

Poteten er proppfull av viktige næringsstoffer. Foto Aurora Hannisdal/Differ Media

Oppdatert: 29.09.2020

Publisert: 25.09.2020

Mange tenker på lagring av korn når matsikkerhet skal diskuteres.
- Flere burde også tenke på poteten, mener næringspolitisk rådgiver i Norsk Landbrukssamvirke, Mari Engh.

Poteten er proppfull av viktige næringsstoffer. I tillegg er den anvendelig å tilberede og har lave klima- og miljøavtrykk.

Poteten har også flere andre, viktige egenskaper – den kan lagres over lang tid og produseres over hele landet.

– Fra nord til sør i vårt landstrakte land produseres det potet. Skal vi nå målet om å øke norsk matproduksjon og sikre matsikkerheten i fremtiden bør poteten løftes høyere opp i debatten, mener Engh.

Les mer: Skal vi produsere mer norsk potet må alle være med på dugnaden

Koronakrisa har gjort oss mer bevisste på sjølvforsyning

Koronapandemien har gjort at flere er bekymret for tilgangen på mat i krisetider.

Alle husker hvordan folk hamstret butikkhyllene tomme for dopapir og enkelte matvarer under de første dagene etter nedstengingen i mars 2020.

Engh mener det er synd at det må en krise til for å få oss til å tenke på matsikkerhet, men at bekymringen er reell.

– I dag er vi helt avhengig av importen. Hele 60 prosent av maten vi spiser er importert. Noe av importen er helt nødvendig ettersom vi ikke kan produsere alt selv, men enkelte matvarer bør vi kunne være selvforsynte på og det gjelder særlig potet, sier Engh.

Les mer: Økende import truer bærekraftig norsk produksjon av frukt og grønnsaker

Poteten er proppfull av viktige næringsstoffer. I tillegg er den anvendelig å tilberede og har lave klima- og miljøavtrykk. Foto: Aurora Hannisdal

Poteten har mange gode egenskaper

Ifølge Engh kan poteten bli en viktig matkilde i krisetider. Hun mener det er flere grunner til det.

– Poteten inneholder mange viktige næringsstoffer og gir en god metthetsfølelse. Man kommer langt med poteten som en viktig del av kostholdet, sier hun.

I tillegg har poteten gode lagringsegenskaper.

– Hvis poteten lagres mørkt og kjølig kan den lagres hele vinteren. Det er viktig med tanke på matsikkerheten, sier Engh.

Les mer: Poteten bør inn igjen som «1 av 5 om dagen»

Stort potensiale til økt norsk potetproduksjon

I dag produserer vi 80 prosent av alle potetene som selges i butikk. Engh mener det er potensiale til å øke produksjonen.

– Produksjon og etterspørsel henger sammen. Det betyr at dersom produksjonen i Norge skal økes, noe vi har potensial til, må det igangsettes tiltak for å også øke etterspørselen av norske poteter. Potetbøndene er avhengig av sikker avsetning, avslutter Engh.

Lytt til podcast om potensiale i norsk potetproduksjon