Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Presisjonslandbruk gir mer klima- og miljøvennlig norsk mat

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Nye presisjonsteknologier dukker opp som paddehatter. - Det gir stort potensiale for å redusere innsatsfaktorer som gjødsel og plantevernmidler, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Norsk landbruk er allerede gode på klimasmart landbruk.

– Ved å ta i bruk ny presisjonsteknologi kan vi bli enda bedre, og styrke konkurransekraften til norsk matproduksjon ytterligere, sier Klepp.

Ny teknologi optimaliserer bruk av gjødsel og plantevernmidler

Presisjonslandbruk handler om å tilpasse behandlingen av planter og husdyr etter behov.

– Med ny teknologi er det mulig å optimalisere bruken av innsatsfaktorer ned til hver enkelt plante eller dyr – akkurat når det trengs, sier Klepp.

Informasjon fra sensorer, satellitt- og værdata hentes inn fra mange ulike kilder. Et dataprogram behandler alle dataene og kan anbefale behandling av planten i sanntid.

Ved å ta i bruk ny presisjonsteknologi kan vi bli enda bedre og styrke konkurransekraften til norsk matproduksjon ytterligere, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Yaras N-sensor gjødsler etter plantenes behov

Yaras N-sensor er et eksempel på presisjonsteknologi, der bonden får hjelp til å regne ut akkurat hvor mye gjødsel hver plante trenger.

– Jorda er ikke lik over hele åkeren. Teknologi som Yaras N-sensor tar hensyn til variasjonen og fordeler gjødsel eller plantenes behov, forklarer Klepp.

Yara kan vise til forsøk der gjødsling med N-sensoren resulterte i høyere avlinger, redusert legde og økt treskekapasitet.

Karbonfotavtrykket reduseres

Gjødsling fører ikke bare til økte avlinger. Gjødsling fører også til utslipp av klimagassen lystgass.

Størrelsen på lystgassutslippene påvirkes av hvordan jorda bearbeides. Hva som dyrkes, jordfuktighet, oksygeninnhold og jordtemperatur spiller også inn.

Det betyr at at gjødsling er en viktig reguleringsmekanisme når det kommer til utslippene.

– Presisjonsgjødsling reduserer ikke bare kostnader for bonden, men det totale klima- og miljøavtrykket kan også reduseres, sier Klepp.

Robot kan redusere bruken av plantevernmiddel med 95 prosent

Det norske teknologiselskapet Adigo har utviklet landbruksroboten Asterix. Roboten sprøyter kun plantervernmidler på ugresset, uten å treffe verken bakken eller matplanten.

– Roboten til Adigo er en annen presisjonsteknologi med stort potensiale, sier Klepp.

Roboten bruker sprøyteteknologi som gjør det mulig å sprøyte enkeltdråper med plantevernmiddel kun på ugresset.

– Det vil redusere bruken av plantevernmiddel betraktelig, opp mot 95 prosent, sier Klepp.

Les også: Roboter kan identifisere ugress raskere enn bonden