Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 08.04.2019

Resirkulerte råvarer blir til jord uten torv

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 08.04.2019

Felleskjøpets datterselskap Nordic Garden skal utvikle torvfrie jordprodukter. -Vi skal lage torvfrie produkter av norske resirkulerte råvarer og inkludere disse i en verdiøkende sirkulær økonomi, sier styreleder i Nordic Garden, Roy Bonnegolt.

Nordic Garden har gått sammen med Innherred Renovasjon og Ecopro for å utvikle disse produktene. Den nye jordfabrikken er lokalisert i Verdal og produksjonen er allerede i gang.

Produktet som produseres ved det nye anlegget, består av kompost fra hage, kornavrens og rester av cellulosemasse.

Produktene skal ut i forbrukermarkedet

Ambisjonen med produksjonen er å finne frem til et produkt som er godt nok til å bruke i hagen.

– Vi jobber selvfølgelig for at dette skal bli et produkt den vanlige forbruker vil benytte seg av. Vi lager et alternativ til torvbasert jord for den norske hageentusiasten og målsettingen er at disse nye produktene skal ut på markedet allerede i 2019, sier Roy Bonnegolt.

Produktet skal i første omgang selges i Felleskjøpets butikker.

Redusere CO2-utslipp

Målet med prosjektet er å ta større ansvar for strømmene av biomasse som kommer som en konsekvens av at nordmenn blir stadig flinkere til å resirkulere.

– Ved å ta fram nye produksjonsmetoder, bruke norske råvarer og utnytte tilgjengelig kompetanse i Trøndelag, vil dette prosjektet være med på å redusere CO2-utslippene og dermed bidra til at vi kan nå klimamålene som er satt i Parisavtalen, sier Bonnegolt.

Produksjonen av torv slipper i dag ut CO2 og metan og det er derfor bestemt at torv, slik det produseres i dag, skal utfases innen 2025.