Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.11.2019

Splitkon: Limt tre reduserer klimautslipp

Splitkon har som ambisjon å tilby løsninger med markedets laveste klimagassutslipp. Morten Johansen, daglig leder i Splitkon. Foto: Aurora Hannisdal

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.11.2019

Splitkon er én av tre nominerte til Landbrukets innovasjonspris. Ved å tilby krysslimtre som byggemateriale vil Splitkon redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring.

Splitkon satser tungt på massivtrebølgen. I april åpnet de verdens største massivtrefabrikk på Åmot. Fabrikken markerer en ny nasjonal industrisatsing av norsk tre som byggemateriale, hvor bærekraftige og miljøvennlige løsninger står sentralt.

– Splitkon er et godt eksempel på hvordan innovasjon og kompetanse kan resultere i en lønnsom næringssatsing, som også bidrar til en bærekraftig utvikling, sier Forskning- og Innovasjonssjef i Splitkon, Kristine Nore.

Mindre svinn og avfall

Det unike med Splitkon sine krysslimtreprodukter er at de er, som det lyder i navnet, limt sammen for å oppnå ekstra sterke materialer.

– Platene bygges ved å lime tre sammen, med lameller som legges normalt på hverandre. Dette gir et stabilt og sterkt materiale, forklarer Nore.

Treelementene til Splitkon kan være opptil 16 meter lange og tre og en halv meter brede, og leveres ferdig til montering på byggeplassen. Dette bidrar til at vi kaster mindre av verdifulle råvarer i søpla.

– Du får en situasjon på byggeplassen hvor det blir betydelig mindre svinn og avfall, basert på at hele konstruksjonspakken kommer 100 prosent ferdig med åpninger og skjøteløsninger, sier Nore.

Ved å tilby krysslimtre som byggemateriale vil Splitkon øke verdiskapingen i norsk skognæring. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Næringssatsing som bidrar til det grønne skiftet

Byggeindustrien står i dag for hele 40 prosent av CO₂-utslippene globalt.

Nore understreker at dersom du oppfører et nytt bygg i tre, får du derimot stor klimagevinst.

– Bygger du i massivtre fremfor stål og betong kan CO₂-utslippet halveres. Samtidig binder det karbon, forklarer hun.

Dette er også bakgrunnen for at regjeringen nå ønsker å stimulere til økt bruk av norsk tre som byggemateriale.

Splitkon skal skreddersy miljødokumentasjon

Splitkon har som ambisjon å tilby løsninger med markedets laveste klimagassutslipp.

Et av grepene de har tatt er å tilby miljødokumentasjon til enkeltprosjekter. Dette er en fornyelse i treindustrien.

– Stål- og betongnæringen har utviklet prosjektbasert miljødokumentasjon for sine produkter, men vi blir de første som gjør det på massivtre. Dokumentasjonen inkluderer klimagassutslipp i hele verdikjeden, sier Nore.

Ved å tilby mer presis dokumentasjon tydeliggjør det også at det er stadig forbedringsmuligheter

– Vi skal snu alle steiner fra våre råvareprodusenter, til egen produksjonsmetode til ferdigstilling, emballering og transport for gode miljøprestasjoner, avslutter Nore.

Se video av Splitkon: