Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Standard Bio omdanner avfall til biokull

Biokull er brent biomasse og ligner litt på vanlig grillkull. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Standard Bio bruker restavfall fra landbruket og omdanner det til biokull som bonden igjen kan bruke i jorda. - Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier forretningsutvikler, Walter Abdiu.

Biokull blir sett på av mange som en løsning for bedre jordhelse, klimagassreduksjon i landbruket og karbonlagring i jord.

Standard Bio holder til i Bø i Telemark og omdanner landbruksavfall til nettopp biokull.

– Vi ligger i forkant når det gjelder karbonnegative produkter. Vi bruker restprodukter og omdanner det til biokull som kan brukes til at landbruket får en bedre tilvekst, sier Abdiu.

Ifølge Walter Abdiu har norske bønder vist stor interesse for biokull. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Bruker restråstoff som ikke ellers ville blitt brukt

Biokull kan lages av mange forskjellige typer biomasse. Standard Bio har spesialisert seg på å bruke restråstoff fra landbruket som ellers ikke ville ha blitt brukt.

– Mye organisk materiale blir brent eller bare ploget ned i jorda. Vi sørger for at det i stedet blir brukt og får en høyere verdi. Slik bidrar vi til en sirkulær økonomi, sier Abdiu.

Bonden vil ha biokull

Ifølge Abdiu har norske bønder vist stor interesse for biokull.

– For bonden er det viktig med fruktbar jord. Jordhelsen blir bedre ved å bruke biokull. Vi ser at jorda holder bedre på fuktighet og det blir et bedre miljø for mikrober i jorda slik at de overlever på lang sikt, sier Abdiu.

På anlegget i Bø tester Walter og kollegaene ut mange ulike produkter.

– Vi jobber tett med bønder for å få tilbakemeldinger slik at vi utvikler produkter som bøndene faktisk trenger, sier han.

Vil også forbedre jordhelsen i utlandet

Standard Bio har store visjoner for biokull. Ikke bare her hjemme i Norge, men også ute i verden.

– I vår visjon inngår også at vi skal skape produksjoner som skal kunne forbedre jordhelsen både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Abdiu.

Er du interessert i å lære mer om biokull så bli med på LandTek2019!