Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.01.2020

Store muligheter i bedre gjødselhåndtering for bonde og klima

I dag slipper husdyrgjødsel fra norske gårder ut til sammen 880 000 tonn CO2 ekvivalenter. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 20.01.2020

På mange gårder fylles møkkakjellerne opp med tonnevis av husdyrmøkk til bondens store fortvilelse. -Ny teknologi kan igjen gjøre husdyrmøkk til bondens brune gull, sier fagsjef for innovasjon og forskning i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Så lenge vi har hatt husdyr har møkka blitt brukt for å gjødsle åker og eng. Men da mineralgjødsel kom på markedet fant mange bønder at den var mer effektiv og enklere å ta i bruk enn å spre tonnevis med tung og bløt husdyrmøkk utover jordene.

– I løpet av de siste årene har det blitt utviklet en rekke nye teknologier som vil gjøre det mer lønnsomt for bonden å utnytte husdyrmøkka, som forbedret gjødselprodukt på jordene eller som biogass eller begge deler, sier Klepp.

Les mer: Melkebonde Knut Vasdal vil forbedre husdyrmøkka

Vi må utnytte møkka bedre enn vi gjør i dag

Klepp mener det er viktig at vi klarer å utnytte husdyrmøkka i større grad i fremtiden enn i dag.

– Husdyrgjødsel er en kilde til klimagassutslipp og for mange bønder et styr å bli kvitt. Kan vi finne teknologier som gjør at den blir mer lønnsom å utnytte er det bra for både bonde og klima, sier han.

I dag slipper husdyrgjødsel fra norske gårder ut til sammen 880 000 tonn CO2 ekvivalenter.

– Nye teknologier kan gjøre husdyrgjødsel helt utslippsfri og det vil bidra til å gjøre det norske landbruket enda mer klimavennlig, sier Klepp.

Les mer: Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder

Hør på podcast med Frida Johansen og Knut Vasdal:

Viktig å få på plass erstatninger for kunstgjødsel

Kunstgjødsel er en viktig årsak til at vi har kunnet produsere så mye mat som vi gjør i dag. Men kunstgjødsla utvinnes i dag fossilt. I tillegg er verden i ferd med å gå tom for fosfor som er en viktig ingrediens i kunstgjødsel.

– Husdyrmøkka vil spille en viktig rolle i fremtiden da den er biologisk, naturlig og fornybar, sier Klepp.

I løpet av de siste årene er nye bioreaktorer blitt utviklet som kan konsentrere næringsstoffene i husdyrmøkka og dermed gjøre den enda mer effektiv.

– Det er viktig at vi får på plass erstatninger for kunstgjødsel og kan vi gjøre det med egenprodusert gjødsel er det ingen ting som er bedre enn det, sier fagsjefen.

Gjødsel er en potensiell råvare

Forsknings og utviklingssjef i TINE, Eirik Selmer Olsen, mener bedre gjødselhåndtering også kan bety flere inntektskilder for bonden.

– Vi har lenge tenkt at gjødsel er en potensiell råvare for melkeprodusenter utover melk og kjøtt. Fraksjonering av gjødsel og samtidig utnyttelse av biogass kan være en måte å tenke rundt det på, sier Selmer Olsen.

Forskningssjefen mener vi har unike muligheter i Norge til å utnytte gjødselen bedre.

– I Norge har vi bosetting, infrastruktur og kompetanse over hele landet. Det gjør at nye løsninger kan fungere lokalt som småskala eller regionalt og oppskalert med stordriftsfordel. I Europa ville en kun valgt det siste med økt transport som resultat, sier han.