Bærekraft

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Vil Dagros spise biokull?

Ved å tilsette kull i foret, så skal kua slippe ut mindre metangass. Foto: TINE/Ole Martien Buene

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 16.09.2019

Landbruket skal redusere sine klimagassutslipp med 5 millioner tonn innen 10 år. TINE forsker nå på om Dagros vil redusere metanutslipp ved å spise biokull.

Biokull er brent biomasse og ligner litt på vanlig grillkull. Biokull kan bidra til å løse mange utfordringer, blant annet redusere metanutslipp fra norske kyr.

– Vi ser nå på om biokull kan bli en fôringrediens til drøvtyggere for å binde metangass i vomma, sier doktorgradsstudent ved NMBU og klimarådgiver i TINE, Kim Wiggo Weiby.

Les mer: Er biokull løsningen vi har ventet på?

Biokull tilføres i fôret

Metangass er landbrukets største kilde til klimagassutslipp og kommer fra kuas fordøyelsessystem.

– Metan dannes i ku-vomma som en naturlig konsekvens av nedbryting av fôret, forklarer Weiby.

Ved å tilføre biokull i fôret mener forskerne at biokullet vil binde opp metangassen i vomma og havne i avføringen fremfor å rapes ut som metan.

– Ved å bruke en ganske høy dosering på biokull i foret, så kan vi kanskje redusere metanproduksjonen i vomma på kua til opp mot ti prosent, sier doktorgradsstudenten.

Forskingsprosjekter fra andre land kan også vise til at husdyra får bedre helse, fordøyelse og mindre gjødsellukt ved å tilsette biokull i fôret.

Les mer: Kan fôret kua spiser bidra til å redusere utslipp?

TINE i gang med testforsøk

På NMBU har Weiby og de andre forskerne gjennomført et laboratorieforsøk med saft fra vomma til tre ulike kyr og brukt utstyr som etterligner de naturlige forholdene i kuas mager. Metoden heter «in vitro gassproduksjon».

– In vitro-forsøk bør alltid støttes av forsøk med levende kyr. Dette gjenstår fortsatt. Vi i TINE er med på et oppfølgingsprosjekt der vi skal teste ut ulike måter å tilsette biokull i fôr. Da tester vi også om kua faktisk vil spise det, forklarer Weiby.

Se video av Standard Bio:

Biokull har mange fordeler

Weiby mener biokull er interessant fordi det har mange spennende effekter utover det å redusere metanutslipp.

– For det første vil et anlegg for produksjon av biokull kunne føre til at norske bønder og skogeiere blir leverandører av både varme og biokull. Men, når vi fjerner karbon fra skogen og legger biokull i jorda så, virker dette positivt på nettoutslippet av CO2 til atmosfæren, i tillegg til de positive effektene biokull har i jorda, forklarer han.

Les mer: Bruk av biokull i norsk industri kan redusere store mengder klimagassutslipp.

Er du interessert i å lære mer om biokull så bli med på LandTek2019!