Bioøkonomi

Oppdatert: 21.06.2019

Publisert: 26.06.2018

2 millioner sauer og lam tar vare på norsk natur i sommer

Når sauene bruker sommermånedene på å gå i fjellet så sørger de også for å holde Norge åpent. Foto: Øyvind Heen

Oppdatert: 21.06.2019

Publisert: 26.06.2018

Hver dag i løpet av sommeren vandrer sau og lam rundt i norske fjellheimer. Der lager de både kjøtt og ull samtidig som de binder karbon i jord og gress og hindrer Norge fra å gro igjen.

I sommer beiter over to millioner sau og lam i norsk inn- og utmark.

I tillegg til hyggelig selskap på fjellturen bidrar de til å produsere en rekke ting vi nyter godt av – god ull, vakkert kulturlandskap og smakfullt kjøtt.

Beitende, brekende kulturforvaltere

Det siste man tenker på når man hører «kulturforvalter» er kanskje beitende og brekende ullkledde skapninger. Men når sauene bruker sommermånedene på å gå i fjellet så sørger de også for å holde Norge åpent.

Heller enn at flotte kulturlandskap skal gro igjen holder de kratt og skog nede og det biologiske mangfoldet i beitemarka oppe.

Kulturlandskap er en landskapstype som helt eller delvis er formet av menneskelig påvirkning.

Ved å bruke beitedyr holdes veksten av busk, kratt og tre nede og gjødsel blir tilført jorda. Slik får vi vakre åpne landskap som kjennetegner store deler av Norge.

Ved å bruke beitedyr holdes veksten av busk, kratt og tre nede og gjødsel blir tilført jorda.

Rødliste-arter avhengig av kulturlandskapet

I tillegg til å være billedskjønt er norske kulturlandskap også en biotop med stort biologisk mangfold.

Nærmere 30 % av artene oppført på vår nasjonale liste over rødlistetruede arter er avhengig av kulturlandskapet på ulike måter.

Når bøndene slipper sauene sine ut på beite på våren bidrar de til å ivareta leveområdene til mange av disse artene.

Les også: Gjengroing av utmarka er et miljøproblem

Beiting som klimatiltak

Forskningsprosjektet CLIMATE-LAND er blant flere studier som ser på klimaeffekter ved beiting.

Professor i beite-økologi Anna Gudrun Thorhallsdottir forklarer at optimalt beite kan stimulere karbonlagring i jord i så stor grad at det oppveier for de naturlige utslippene fra beitedyrene. På denne måten kan beiting også være et mulig klimatiltak.

Kjøtt laget av gress smaker bedre – og er sunnere!

Ikke bare er sau på beite god ressursbruk når dyrene lager mat og ull av gress.

Kjøttet får bedre smak og høyere andel omega-3-fettsyrer i forhold til omega-6-fettsyrer når sauene og lammene beiter ute helle sommeren. Dette gjør at kjøttet rett og slett blir litt sunnere.

I sommer kan du altså velge lam med enda bedre samvittighet.